Exportbevis

Ett exportbevis är ett intyg från en tullmyndighet på att dina varor har förts ut från EU:s tullområde. Du kan behöva ett exportbevis av olika anledningar och du begär själv att få det.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett exportbevis utfärdas i de fall ett företag själv har begärt det genom att ange en kod i exportdeklarationen och sett till att utförseltullkontoret har bekräftat utförseln.

Exportbeviset kan du behöva när du av någon anledning behöver bevisa att dina varor har förts ut ur EU. Följande är de vanligaste situationerna då du behöver ett exportbevis:

  • när du avslutar exempelvis aktiv förädling, tillfällig införsel eller andra särskilda förfaranden
  • vid återimport efter temporär export och passiv förädling
  • vid begäran om återbetalning av tull vid retur efter import.

Ibland kan även Skatteverket och andra myndigheter vilja se ett exportbevis.
 

Begär exportbevis på olika sätt

En begäran om exportbevis görs på olika sätt beroende på hur exporten har gjorts. Ett utförseltullkontor måste bekräfta att din vara verkligen har förts ut ur EU. För att utförseltullkontoret ska kunna bekräfta det behöver du visa upp din vara och exportföljedokumentet EAD på utförseltullkontoret.

Om du begär klarering enligt normalförfarandet och exporttullkontoret är detsamma som utförseltullkontoret ska du visa upp tulldeklarationens tull-id. Då klarerar tullkontoret exporten och bekräftar utförseln vid samma tillfälle.

Information om exportsändningar överförs elektroniskt mellan medlemsländerna med exportkontrollsystemet ECS (Export Control System). När ett utförseltullkontor har bekräftat att din vara har förts ut utfärdar exporttullkontoret ett elektroniskt exportbevis som finns i Tullverkets system.
 

Exportbevis för direkt export

När din vara lämnar EU från samma land som du anmäler exporten i, kallas det direkt export. Du gör alltså en direkt export om du exporterar en vara från Sverige via ett utförseltullkontor i Sverige. För att begära ett exportbevis för direkt export anger du koden 30400 i din tulldeklaration.
 

Exportbevis för indirekt export

När din vara lämnar EU via ett annat land än det land där du anmälde den till export, kallas det indirekt export. När du gör en indirekt export kan du få exportbevis för alla dina exporter av exporttullkontoret.
 

Inget exportbevis för TVLKE

Tullverket utfärdar inte elektroniska exportbevis om ditt företag har använt lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (TVLKE).
 

Hantera dina exportbevis på olika sätt

Hantera företagets exportbevis på olika sätt beroende på om ditt företag är deklarant eller ombud:

  • hämta själv via Tullverkets webbtjänst exportbevis för deklarant
  • hämta själv via Tullverkets webbtjänst exportbevis för indirekt ombud
  • hämta själv via Tullverkets webbtjänst utförseluppgifter för ombud
  • skickat som säker digital post via Mina meddelanden

 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar