Deklarera varor vid import

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Föranmälan av varor vid import

När du ska föra in en vara i EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan kommer till EU.

Syftet med föranmälan är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till de ökade säkerhetskraven i världshandeln.

Det finns två olika typer av föranmälan vid import:

  • Summarisk införseldeklaration – där transportören är ansvarig
  • Transiteringsdeklaration – där deklaranten är ansvarig

Du ska lämna en summarisk införseldeklaration innan dina varorna når EU. När uppgifterna ska lämnas beror på hur varorna transporteras.

Om du transiterar dina varor kan du lämna en föranmälan i en transiteringsdeklaration som finns i systemet New Computerised Transit System, NCTS.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du handlar med Norge och Schweiz.

Du behöver tillstånd

För att kunna lämna uppgifter elektroniskt behöver du ett tillstånd från Tullverket.
 

Summarisk införseldeklaration

Innan du för in varor i EU ska du göra en föranmälan till Tullverket. Du kan göra din föranmälan i en summarisk införseldeklaration.

Det är viktigt att skilja en summarisk införseldeklarationen från en importdeklaration. En summarisk införseldeklaration eller föranmälan ska skickas av transportören innan varorna når EU och en importdeklaration ska lämnas av deklaranten när varorna redan är i EU.

Du kan göra en summarisk införseldeklaration för hela sändningen även om sändningen har flera avsändare och flera mottagare.

Transportören lämnar föranmälan

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen på ett införseltullkontor i det första EU-land som transporten kommer till.

Olika tidsfrister beroende på transportsätt

Beroende på hur dina varor tranporteras gäller olika tidsfrister för när transportören behöver lämna en föranmälan för varorna.

Sjötrafik

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur dina varor är packade på fartyget:

  • I container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
  • I bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer hamnen

Det finns några undantag. Om varorna transporteras mellan EU och Grönland, Färöarna, Ceuta, Melilla, Norge*, Island, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet, Medelhavet eller samtliga hamnar i Marocko behöver transportören föranmäla varorna senast två timmar före ankomst till den första hamnen i EU. Undantaget är de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna.

* Du behöver inte föranmäla varor från Norge eftersom Norge genom ett avtal med EU ingår i den så kallade säkerhetszonen.

Flygtrafik

För transport via flyg beror tidsfristen på om dina varor kommer med långdistansflyg eller kortdistansflyg.

  • Långdistansflyg (flygning som varar minst fyra timmar): fyra timmar före ankomst till gränsen.
  • Kortdistansflyg (flygning som varar mindre än fyra timmar från den sista avgångsflygplatsen i ett land utanför EU till ankomst på en flygplats i EU): senast när flygplanet eller helikoptern lyfter från marken.

Väg

För transport på väg behöver du lämna en föranmälan senast en timme innan varorna anländer till gränsen.

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en föranmälan senast två timmar innan varorna anländer till gränsen.

Du behöver tillstånd

Du kan lämna den summariska införseldeklarationen på flera olika sätt. Beroende på vilket sätt som passar dig behöver du tillstånd för att använda det sättet.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar