Förseningsavgifter och vite

Du som inte lämnar din kompletterande deklaration i tid måste betala en förseningsavgift till Tullverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du som importerar en vara med ett förenklat förfarande som medför att du ska lämna en kompletterande deklaration, måste lämna den inom en viss tid.

Om din deklaration är försenad får du en påminnelse och en uppmaning att betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är 500 kronor. Om du trots påminnelsen inte lämnar in deklarationen höjs förseningsavgiften till 1 000 kronor.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Olika inlämningstider för olika deklarationer

Olika deklarationer har olika inlämningstider:

  • Deklaration på blankett – tio dagar efter att varan har frigjorts
  • Elektronisk deklaration – elva dagar efter att varan har frigjorts
  • Importdeklaration i periodisk form – elva dagar efter utgången av den kalendervecka då varan har frigjorts
  • Exportdeklaration i periodisk form – senast den trettonde dagen i månaden efter den månad då varan har frigjorts.
     

Övergångsbestämmelser i samband med nya tullkodexen

I och med den nya tullagstiftning som började tillämpas 2016 och som kommer att vara fullt ut tillämpad 2020 gäller en del övergångsbestämmelser. I korthet omfattas fler ärendetyper än tidigare av förseningsavgiften.
 

Vite

Du som inte lämnar en handling eller uppgift till Tullverket som du enligt tullagstiftningen måste lämna, kan bli förelagd med vite att du ska lämna handlingen eller uppgiften.

Ett vite är ett påtryckningsmedel i form av ett bestämt belopp för att få dig att lämna den handling eller uppgift som du är skyldig att lämna.

Om du inte skickar in den handling eller uppgift som Tullverket kräver ansöker Tullverket hos Förvaltningsrätten om att få vitet utdömt. Det är sedan Kronofogdemyndigheten som ser till att du betalar vitet.

En situation när du kan åläggas att betala vite är om du låter bli att lämna en kompletterande deklaration när du använder förenklat förfarande när du deklarerar dina varor.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar