Styrkande handlingar

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om du själv eller ditt ombud lämnar tulldeklarationen elektroniskt till Tullverket behöver du inte bifoga några styrkande handlingar. Tänk dock på att du måste kunna visa upp dem om Tullverket begär det.

Om du lämnar tulldeklarationen på papper till Tullverket måste du lämna in de styrkande handlingarna tillsammans med tulldeklarationen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Exempel på styrkande handlingar vid import är

 • faktura
 • tullvärdedeklaration
 • eventuella ursprungsintyg i original, till exempel GSP-certifikat, EUR-certifikat, fakturadeklaration
 • andra handlingar som kan krävas för tillämpningen av bestämmelserna för övergång till fri omsättning, till exempel tillstånd och exportbevis
 • intyg eller tillstånd för en specifik sändning när det gäller importrestriktioner och införselrestriktioner
 • transportdokument
 • packlista
 • frakträkning.

En faktura ska innehålla uppgifter om

 • säljarens namn och adress 
 • köparens namn och adress 
 • dag då fakturan utfärdats 
 • fakturanummer
 • antal och typ av kolli, bruttovikt och hur förpackningen är märkt 
 • varubenämning 
 • varans kvantitet 
 • pris för varje varuslag 
 • eventuella rabatter och vilken typ av rabatter 
 • leveransvillkor 
 • betalningsvillkor.

För leveranser som du inte betalar eller tar betalt för kan du använda en proformafaktura. Exempel på detta är

 • ersättnings- och garantivaror
 • prover, reklamföremål
 • gåvor
 • returvaror 
 • reklamtryck.

I proformafakturan ska det stå: ”No charge. Value for customs purposes only.”
 

Spara dina styrkande handlingarna i fem år

Du som importör eller exportör är skyldig att spara dina styrkande handlingarna. Du måste kunna visa upp dina handlingar om Tullverket begär det. Det ska vara möjligt att i efterhand rekonstruera de uppgifter som har lämnats i en tulldeklaration.

Ditt ombud kan förvara dina styrkande handlingar hos sig i högst 30 dagar räknat från den dag då en begäran om klarering kom in. Det är den tid då vi granskar din deklaration och kan behöva kontrollera uppgifterna. Därefter ska ombudet lämna över handlingarna till dig.

Du behöver spara dina styrkande handlingar tillsammans med tillhörande tulldeklaration i fem år räknat från och med året efter det år då godset blev utlämnat. Om det finns föreskrifter i en lag eller annan författning om att du ska spara vissa uppgifter längre tid, är det den föreskriften som gäller.
 

Förvara dina styrkande handlingar rätt

Det lönar sig att ha bra rutiner för hur du förvarar dina styrkande handlingar. Tänk på att Tullverket kan granska ditt företag i en efterkontroll eller att du kan behöva visa upp ursprungshandlingar eller andra styrkande handlingar i efterhand.

Förvara dina styrkande handlingar på ett så enkelt och lättöverskådligt sätt som möjligt. Följ gärna följande rekommendationer:

Du som lämnar tulldeklarationen elektroniskt
Spara dina styrkande handlingar tillsammans med utskrifter av deklarationerna. Sortera dem efter leverantörer och i kronologisk ordning.

Du som lämnar tulldeklarationen på papper
Spara kopior av dina styrkande handlingarna tillsammans med ett exemplar av tulldeklarationen. Sortera dem efter leverantörer och i kronologisk ordning.

Du bör förvara styrkande handlingar åtskilda från den övriga bokföringen.

Om du är AEO-certifierad eller har något annat tillstånd hos Tullverket ska du följa de instruktioner om förvaring av styrkande handlingar som finns i certifieringsbeslutet eller tillståndet.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar