Exportdeklaration med uppgifter för föranmälan

Innan du för ut varor ur EU ska du göra en föranmälan till Tullverket. Du kan göra din föranmälan i en summarisk utförseldeklaration.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uppgifterna för föranmälan finns i exportdeklarationen. Den skickar du in elektroniskt via tulldatasystemet TDS.

Det är du som upprättar deklarationen som är ansvarig för att göra en föranmälan. Du kan anlita ett ombud som hjälper dig – men kom då ihåg att upprätta en fullmakt mellan ditt företag och ombudet.

Du som är osäker på vilka uppgifter du ska lämna i deklarationen kan lära dig mer med tulldeklarationshjälpen.
 

Olika tidsfrister beroende på transportsätt

När du lämnar en exportdeklaration med meddelandetypen UNU begär du att få ärendet klarerat vid exporttullkontoret. Tidsfristen räknas från den stund då du begär att ditt ärende ska klareras.

Du lämnar en exportdeklaration med meddelandetypen UGE när dina varor är packade för export. När du får exportmedgivandet ZEM skriver du ut exportföljedokumentet EAD. Då startar transporten.

Även om du skickar in din exportdeklaration innan godset lämnar lagringsplatsen behöver du uppfylla tidsfristerna.

Tidsfristerna för din föranmälan är olika långa beroende på hur din vara transporteras.
 

Sjötrafik

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur dina varor är packade på fartyget.

  • I container: 24 timmar innan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU
  • I bulk eller parti: 2 timmar innan fartyget lämnar den sista hamnen i EU
     

Undantag för sjötrafiken

Om godset transporteras mellan EU (med undantag av de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna) och Grönland, Färöarna, Ceuta, Melilla, Island, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta Havet, Medelhavet eller samtliga hamnar i Marocko måste du lämna en föranmälan 2 timmar innan fartyget lämnar den sista hamnen i EU.

Sändningar till Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan genom ett avtal mellan EU och Norge respektive EU och Schweiz.
 

Flygtrafik

För transport via flyg behöver du lämna en föranmälan minst 30 minuter före avgång från den flygplats där flygplanet lämnar EU.
 

Väg

För transport på väg behöver du lämna en föranmälan senast en timme före avgång från utfartstullkontoret.
 

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en föranmälan senast två timmar före avgång från utfartstullkontoret.

I de fall du har en kombinerad transport, vilket innebär att varorna överförs från ett transportmedel till ett annat, ska tidsfristen räknas utifrån det transportmedlet som lämnar gemenskapen. Exempelvis om varorna transporteras med bil och sedan lastas om till båt utgår du från tidsfristen som gäller för sjötrafik.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar