Summarisk utförseldeklaration

När du ska föra ut en vara från EU, men inte ska exportanmäla varan, ska du skicka in en föranmälan i form av en elektronisk summarisk utförseldeklaration.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är transportören som är ansvarig för att skicka in en summarisk utförseldeklaration. Du kan anlita ett ombud som hjälper dig – men kom då ihåg att upprätta en fullmakt mellan ditt företag och ombudet.
 

Lämna föranmälan till utförseltullkontoret

När dina varor lämnar EU behöver du lämna en föranmälan till tullmyndigheten i det EU-land där varorna lämnar EU, vilket också är varornas utförseltullkontor.
 

Tidsfrister för föranmälan

Tidsfristerna för din föranmälan är olika långa beroende på hur din vara transporteras.

Sjötrafik

  • Container – 24 timmar innan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU
  • Bulk eller parti – 2 timmar innan fartyget lämnar den sista hamnen i EU
     

Undantag för sjötrafiken

Om godset transporteras mellan EU (med undantag av de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna) och Grönland, Färöarna, Ceuta, Melilla, Island, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta Havet, Medelhavet eller samtliga hamnar i Marocko måste du lämna en föranmälan 2 timmar innan fartyget lämnar den sista hamnen i EU.

Sändningar till Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan genom ett avtal mellan EU och Norge respektive EU och Schweiz. Avtalen innebär att Norge och Schweiz ingår i den så kallade säkerhetszonen.
 

Flygtrafik

För transport via flyg behöver du lämna en föranmälan minst 30 minuter före avgång från den flygplats där flygplanet lämnar EU.
 

Väg

För transport på väg behöver du lämna en föranmälan senast en timme före avgång från utfartstullkontoret.
 

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en föranmälan senast två timmar före avgång från utfartstullkontoret.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar