Exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll

När du som exportör utfärdar ett ursprungsintyg för en vara är det ditt ansvar att intyget är korrekt och sanningsenligt. Det måste du kunna bevisa i minst tre år efter exporten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är du som exportör som ansvarar för att din vara uppfyller ursprungsreglerna i det avtal som du och köparen tillämpar. Du ansvarar även för formella krav som att blanketterna är rätt ifyllda och underskrivna.
 

Tullmyndigheterna kontrollerar

Tullverket och andra tullmyndigheter kan begära att få kontrollera intyg som vi själva väljer ut eller som vi får förfrågningar kring från exempelvis en frihandelspartner.

När Tullverket kontrollerar ett intyg behöver du visa att din vara har det ursprung som anges i intyget. Om ett intyg visar sig vara felaktigt får köparen betala tullavgift för varorna. Den som utfärdar ett oriktigt ursprungsintyg kan straffas enligt lag.

Läs om vilka straff som kan utdömas i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Tullverket har möjlighet att gå tillbaka minst tre år i tiden för att kontrollera intyg och under denna tid är du som exportör skyldig att spara alla handlingar som kan visa att ursprungsintyget är korrekt. Du som upprättar en ursprungsdeklaration till  Sydkorea, ska bevara en kopia av den och styrkande handlingar under fem år.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar