Frågor och svar om importmoms

Mitt företag är momsregistrerat – ska jag redovisa importmomsen till Skatteverket eller Tullverket?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Frågor om moms

Om ert företag har svensk momsregistrering ska ni redovisa och betala er importmoms till Skatteverket i momsdeklarationen.
 

Mitt företag är inte momsregistrerat – ska jag redovisa importmomsen till Skatteverket eller Tullverket?

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om företaget inte har svensk momsregistrering ska momsen deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket.
 

Baseras tidpunkten för redovisning av importmoms till Skatteverket på importörens redovisningsperiod eller tullräkningens betalningsdatum?

Tidpunkten för redovisning av importmoms baseras på tullräkningens utställningsdag och på importörens redovisningsperiod för moms hos Skatteverket.

Utställningsdagen hittar du i övre högra hörnet på tullräkningen. Uppgiften finns också med på Meddelande om fastställda värden och avgifter, d.v.s. det meddelande som skickas från ombudet till företaget i de fall ombudet får tullräkningen.

Sedan är det företagets vanliga redovisningsperioder för moms som gäller. I momsdeklarationen för en viss redovisningsperiod ska du ta upp alla importer där tullräkningen ställdes ut under just den perioden. Om du till exempel redovisar moms per kalendermånad ska du i momsdeklarationen för januari ta upp importmomsen för alla de tullräkningar som ställdes ut under januari osv.

För frågor om redovisningsperioder för moms hänvisar vi till Skatteverket.
 

Hur räknar jag ut importmomsen för att registrera den till Skatteverket utifrån Tullverkets underlag?

Beskattningsunderlaget för moms utgörs av:

  • varornas tullvärde enligt Tullverket, inklusive eventuell tull och andra statliga skatter eller avgifter, samt
  • eventuella bikostnader, till exempel provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten.

Om ni är osäkra på vilka kostnader som ska ingå i beskattningsvärdet kan ni kontakta Skatteverket för mer information.
 

Finns de uppgifter som Tullverket har lämnat till Skatteverket om importmomsen med på tullräkningen?

I de fall företaget själv får tullräkningen framgår det där vilka uppgifter som Tullverket lämnar till Skatteverket. I de fall ett ombud utnyttjar sin kredit och får tullräkningen framgår uppgifterna på Meddelande om fastställda värden och i Tullverkets tjänster för företag där ombudet kan hämta uppgiften elektroniskt och sedan vidareförmedla till företaget.
 

Vad händer om jag deklarerar varuposter med olika momssatser på samma tull-id?

Eftersom det fastställda monetära tullvärdet på tullräkningen eller i Meddelandet om fastställda värden och avgifter redovisas per tull-id ser man inte tullvärdet för varje varupost. Enklast är att endast deklarera varor med samma momssats i samma deklaration. Annars får man gå till tulldeklarationen för att se monetärt tullvärde per varupost.
 

Varför kontaktar Tullverket mig när Skatteverket är ansvarig över redovisningen av importmomsen?

Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut vid import och är ansvarig för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta.
 

Hur fångar man upp bikostnader för beskattning om det är tänkt att tullräkningarna ska användas som grund för importmomsen?

Tullverket är inte beslutande myndighet för importmoms för momsregistrerade företag, därför kan inte Tullverket fastställa värdet. Beskattningsunderlaget för moms finns därför inte på tullräkningen, utan företagen måste själva räkna ut det och redovisa det i momsdeklarationen.

Företagen måste räkna fram och deklarera ett monetärt tullvärde och deklarera det i importdeklarationen genom att ange kod 1MT och det uträknade tullvärdet i avgiftsfältet. Därefter fastställer Tullverket värdet i och med taxeringsbeslutet. Det som framgår av tullräkningen är enbart det monetära tullvärdet och de avgifter som Tullverket debiterat som ska ingå i beskattningsunderlaget. Övriga kostnader som ska ingå i värdet måste företagen själva hålla reda på.
 

Hur gör vi på vårt företag för att kunna sammanställa tullvärdena, för exempelvis en månad, så att vi kan räkna ut beskattningsunderlaget för moms och sedan redovisa det till Skatteverket?

Ni får själva summera ihop era tullvärden från tullräkningarna plus de eventuella avgifter som vi debiterat er. Till det ska ni lägga till om ni har haft andra omkostnader som också ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. Om ni registrerad för att använda Tullverkets tjänster för företag finns det en tjänst där ni kan ange den period ni vill titta på. 
 

Om mitt företag glömmer att lämna en importdeklaration, och det framkommer vid en tullrevision, hur blir det då med importmomsen? Debiterar Tullverket oss moms trots att företaget är momsregistrerat i Sverige? Hur är det med tulltillägget?

Om ni glömt att deklarera en import kan det röra sig om olaglig införsel eller olagligt undandragande. För att få redovisa moms till Skatteverket ställs tre krav:

  1. Importören är momsregistrerad.
    2. En tulldeklaration för det aktuella förfarandet lämnas.
    3. Importen sker i deras momsregistrerade verksamhet.

I fallet olaglig införsel eller olagligt undandragande uppfylls inte kravet på att en tulldeklaration lämnas och Tullverket avgör i dessa fall vem som är gäldenär och tar därefter ut moms av denne. Eftersom det i detta fallet är Tullverket som debiterar moms kommer eventuellt tulltillägg att beräknas även på momsen.
 

Jag deklarerar med förfarandekod 42 eller 63, varför syns inte mitt ärende i underlag momsredovisning i tjänsten på tullverket.se?

I tjänsten framgår bara den import där moms ska betalas i Sverige. Vid förfarandekoder som börjar på 42 eller 63 ska momsen betalas i ett annat EU-land.
 

Varför framgår inte beskattningsunderlaget för moms utan bara tullvärdet från Tullverket?

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet för importmoms och därmed kan momsen inte redovisas till Tullverket. Tullverket kan alltså inte ta med beskattningsunderlaget för moms eftersom Skatteverket är beslutande myndighet.
 

Hur vet jag om ett företag är momsregistrerat?

Det går att söka på momsregistreringsnummer i tjänsten VIES som nås från både Skatteverkets och Tullverkets webbplatser.
 

Om jag inte är behörig för att använda Tullverkets webbtjänster, hur gör jag då för att få information till min momsredovisning?

I så fall får ni titta i era tullräkningar. Där framgår fastställt monetärt tullvärde och de olika avgifter ni eventuellt har betalat till Tullverket. Om ni inte får tullräkningen, utan den går till ert ombud, ska ombudet se till att ni får informationen de har gällande er import.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar