Oförtullad vara

En importerad vara som du inte har anmält eller deklarerat räknas som en oförtullad vara. Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om du har tagit emot din vara och inser att sändningen av någon anledning inte har deklarerats till Tullverket, är varan oförtullad. Du måste då kontakta Tullverket för att anmäla den oförtullade varan.

De uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett korrekt beslut framgår av importdeklarationen. Du behöver bifoga handlingar som styrker dina uppgifter, till exempel fakturor och fraktsedlar. Du bör även lämna uppgifter om vem som har ansvarat för transporten.

Många företag använder tullombud. Ombudet gör då tulldeklarationen åt dig och du betalar tull, skatter och andra avgifter till tullombudet.
 

Kontakta Tullverket

Kontakta Tullverket för att anmäla oförtullade varor. De uppgifter som Tullverket behöver för att kunna fatta ett korrekt tulltaxeringsbeslut framgår av blanketten Enhetsdokument.

Presentera också styrkande handlingar för sändningen. Med styrkande handlingar menas de dokument, till exempel fakturor och fraktsedlar, som styrker dina uppgifter. Tullverket ser gärna att du lämnar uppgifter om vem som har ansvarat för transporten.

Du skickar in underlaget till:

Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar