Så här använder du ditt tillstånd

Du påbörjar en passiv förädling genom att lämna en tulldeklaration för temporär export. Om du har sökt tillstånd i förväg lämnar du tulldeklarationen till det tullkontor som står i ditt tillstånd. Om du söker tillstånd i deklarationen ska du vända dig till det tullkontor där varorna packas eller lastas för export.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid exporten

I exportdeklarationen ska du ange:

 • rätt förfarandekod i fält 37/1.
  Hitta koderna i kodförteckningen i Tulltaxan (fyrsiffrig kod)
 • koden C019 och tillståndsnummer under rubriken Bilagda handlingar/Certifikat/Tillstånd
 • koden 30400 under rubriken Särskilda upplysningar/Kod.

Uppgifterna i tulldeklarationen, fakturorna och följesedlarna ska du skriva så att de underlättar identifieringen av exportvarorna respektive förädlingsprodukterna.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Varubeskrivningen i exportdeklarationen måste stämma överens med uppgifterna i tillståndet till passiv förädling. Tänk på att du inte kan exportera mer under passiv förädling än tillståndet medger i fråga om kvantitet och värde.
 

Så här bevisar du att du har exporterat varorna

Vid direkt export, det vill säga när exporttullkontor och utfartstullkontor är i samma land, är det utfartstullkontoret som stämplar exportföljedokumentet EAD i fält K på framsidan. Detta gäller då som bevis för att ditt gods fysiskt lämnat EU. För att försäkra dig om att få tillbaka EAD anger du koden 30400 under Särskilda upplysningar/Kod i din exportdeklaration. EAD lämnas då till den person, vanligtvis chauffören eller speditören, som fysiskt finns vid utfartstullkontoret. Du får sedan själv se till att EAD kommer till dig.

Vid indirekt export, det vill säga när utfartstullkontoret är i ett annat land än exporttullkontoret, sker motsvarande åtgärder elektroniskt i exportkontrollsystemet, ECS. Beviset på att ditt gods fysiskt lämnat EU får du med post från exporttullkontoret. Beviset skickas endast om du angett koden 30400 under Särskilda upplysningar/Kod i din exportdeklaration, och först då utfartstullkontoret på elektronisk väg meddelat exporttullkontoret att godset lämnat EU.
 

Vid återimporten

Du avslutar en passiv förädling när du lämnar en tulldeklaration för import av de bearbetade produkterna. Tulldeklarationen lämnar du till det tullkontor som står i ditt tillstånd.

Tillsammans med importdeklarationen lämnar du exportföljedokumentet (EAD) och andra handlingar som styrker att exportvarorna ingår i förädlingsprodukterna, till exempel exportfakturor eller kontrakt.

I importdeklarationen är det viktigt att du anger

 • det tull-id som ärendet fick vid exporttillfället
 • rätt förfarandekod i fält 37/1.
  Hitta koden i kodförteckningen i Tulltaxan.
 • tillståndsnumret i fält 44 och koden C019. I en elektronisk importdeklaration lämnar du motsvarande uppgift under rubriken Bilagda handlingar/Certifikat/Tillstånd.

Om du ansökte om tillstånd direkt i tulldeklarationen är exporttull-id ditt tillståndsnummer.

Om du lämnar importdeklarationen elektroniskt ska du spara handlingarna på företaget och kunna visa upp dem på begäran. Om du gör importdeklarationen på blankett ska du bifoga handlingarna.
 

Standardutbytessystemet

När du skickar ut en vara för reparation kan du använda standardutbytessystemet. Det innebär att du får ta emot en ersättningsvara i stället för att din exportvara repareras och skickas tillbaka. Den vara du får som ersättning ska motsvara den vara du exporterade. Om den exporterade varan är använd före exporten, ska ersättningsvaran också vara begagnad. Undantaget är om du får ersättningsvaran utan att betala något på grund av ett fabrikationsfel eller ett garantibyte.

Huvudregeln är att ersättningsvaran ska ha

 • samma varukod som den ersatta varan
 • samma handelskvalitet
 • samma tekniska egenskaper som den exporterade varan skulle haft om den hade reparerats.
   

Import i förväg
Inom standardutbytessystemet får du även använda dig av import i förväg. Det innebär att du får ta emot en ersättningsvara redan innan du exporterar den vara som ska repareras.

Du ska ställa säkerhet för tull eller annan skatt. Exporterar du regelbundet varor för reparation i utbyte mot ersättningsprodukter kan du ställa en säkerhet för alla leveranser under en bestämd period. Är du registrerad för moms behöver du bara ställa säkerhet för tull om inte vi bestämmer annat.

Den vara du får som ersättning ska motsvara den vara du exporterar. Om den exporterade varan är använd före exporten ska ersättningsvaran också vara begagnad. Undantaget är om du får ersättningsvaran utan att betala något på grund av ett fabrikationsfel eller ett garantibyte.

Inom 2 månader från den dag vi tog emot din importdeklaration för ersättningsprodukterna måste du göra motsvarande export. Under rubriken Särskilda upplysningar i exportdeklarationen anger du den föregående importens tull-id.
 

Tresidig trafik

Tresidig trafik betyder att de förädlade produkterna återimporteras vid ett annat tullkontor än det som varorna exporterades från. Ligger tullkontoren i olika medlemsländer krävs ett så kallat enhetstillstånd.

Om varorna till exempel ska exporteras från Finland för bearbetning i Ryssland och du ska återimportera de förädlade produkterna till Sverige behöver du ett sådant tillstånd.

Mer information om hur du ansöker om enhetstillstånd finns i avsnittet Så här söker du tillstånd till passiv förädling.

När du ska återimportera förädlingsprodukterna till Sverige ska den som exporterar varorna för din räkning också lämna en särskild blankett, INF 2 (Tv 787.2). Denna blankett är ditt bevis på att varorna exporterats från ett annat EU-land.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar