Varor med exportrestriktioner

För vissa varor finns det särskilda regler och bestämmelser som du behöver ta hänsyn till då du ska exportera, så kallade exportrestriktioner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om din vara omfattas av exportrestriktioner måste du i allmänhet ha en exportlicens eller någon form av tillstånd.

Du ansöker om tillstånd för till exempel:

  • radioaktivt avfall hos Strålsäkerhetsmyndigheten
  • utrotningshotade djur och växter (CITES) hos Jordbruksverket
  • utförsel av förbrukade köldmedier, exempelvis kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar innehållande ozonbrytande ämnen hos Naturvårdsverket
  • jaktvapen, handeldvapen, ammunition och farliga föremål hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) eller hos Polisen
  • kulturföremål hos bland andra Riksantikvarieämbetet.
     

Avfall

Avfall har de senaste decennierna blivit en global handelsvara. Det har resulterat i en ökning av avfallstransporter både i avfallsproducerande länder men också över gränserna mellan olika länder. En del av avfallet klassas som farligt vilket kan leda till risker för människors hälsa och för miljön.
 

Krigsmaterial och produkter med dubbla användningsområden

För att få exportera strategiska produkter som krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden kan du behöva tillstånd. Produkter med dubbla användningsområden är produkter som har en etablerad civil användning men som även kan användas i samband med massförstörelsevapen eller annan militär användning.
 

Kulturföremål

Det finns bestämmelser kring utförsel och export av kulturföremål där syftet är att skydda det nationella kulturarvet mot utarmning.
 

Exportlicens

Du behöver exportlicens för att få exportera vissa jordbruksprodukter. Du ansöker om licens för jordbruksprodukter hos Jordbruksverket.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

 
Sanktioner

Av olika politiska skäl kan EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller FN besluta om exportförbud till vissa länder. Förbudet kan vara totalt eller beröra vissa produkter. Anledningen kan till exempel vara att landet befinner sig i krig.

Regeringen ansvarar för information om vilka sanktioner som finns och vilka svenska myndigheter som har vissa uppgifter i förhållande till sanktionerna.

Läs om internationella sanktioner på regeringens webbplats.

 
Call me-koder

Call me-koder är åtgärdsindikatorer som du ska använda för att informera Tullverket om att sändningen omfattas av restriktioner vid export.
 

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar