Varor med importrestriktioner

För vissa varor finns det särskilda importbestämmelser, det vill säga restriktioner. Innan du importerar är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller för din vara. Du kanske behöver en licens eller ett tillstånd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Anledningen till att det finns importrestriktioner är

 • handelspolitiska skäl
 • hänsyn till miljön
 • hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, och
 • att förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar.
   

Du kan behöva importlicens

En importlicens måste du ha för att få importera varor som EU har importbegränsat, till exempel vissa jordbruksprodukter.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Du kan behöva importtillstånd

En del varor som exempelvis läkemedel, kemikalier och ekologiska produkter kräver i viss utsträckning importtillstånd för att få importeras till EU. Tillståndet söker du hos ansvarig myndighet.
 

Styrkande handlingar

En styrkande handling är ett dokument som krävs vid import för att intyga att exempelvis växter är fria från skadegörare eller att fisken är fångad enligt laglig kvot.
 

Vissa varor kan du behöva registrera

Vid import av vissa varor kan en registrering krävas hos ansvarig myndighet. Exempelvis ska alla som har yrkesmässig import av livsmedel vara registrerade hos eller godkända av miljöförvaltningen eller motsvarande i respektive kommun.
 

Använd call me-koder för att informera oss

Call me-koder är åtgärdsindikatorer som du ska använda för att informera Tullverket om att sändningen omfattas av restriktioner vid import.
 

Utrotningshotade djur och växter

Det finns olika restriktioner som förbud och krav på tillstånd eller intyg för att föra utrotningshotade djur och växter över Sveriges gränser. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Tobak

Om du som företagare vill importera tobaksvaror till Sverige berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Alkohol

Om du som företagare vill importera vin eller andra alkoholdrycker till Sverige berörs du av flera lagstiftningar inom olika områden. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Läkemedel

Om du som företagare vill importera läkemedel till Sverige i kommersiellt syfte berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Narkotikaprekursorer

Om du vill föra in eller ut narkotikaprekursorer, det vill säga kemikalier som behövs vid tillverkning av narkotika, krävs ibland tillstånd eller att du har registrerat dig hos Läkemedelsverket. Tullverket har i uppdrag att bekämpa smuggling av dessa varor.

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Immaterialrätt

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.
 

Andra myndigheter

Andra myndigheter än Tullverket har ansvar för särskilda varor som omfattas av importrestriktioner:

Havs- och vattenmyndigheten

 • Fiskeriprodukter

Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket

 • Ekologiska produkter som inte är livsmedel
 • Animaliska produkter som inte är livsmedel
 • Foder
 • Levande djur
 • Livsmedel för privat bruk
 • Socker
 • Spannmål och ris
 • Växter, trä, träprodukter, plantor m.m.
 • Flegt

Jordbruksverket

Kommerskollegium

 • Textil och järn- och stålvaror 

Kommerskollegium

Livsmedelsverket

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Animaliska och vegetabiliska livsmedel
 • Ekologiska produkter
 • Vissa kosttillskott
 • Ris från vissa länder 

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

 • Läkemedel
 • Vissa kosttillskott
 • Naturläkemedel
 • Vissa utvärtes medel
 • Homeopatika

Läkemedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Explosiva ämnen och pyrotekniska produkter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket

 • Import av elektriska och elektroniska produkter
 • Ozonnedbrytande ämnen 

Naturvårdsverket

Polismyndigheten

 • Vapen av olika slag 

Polisen

Skogsstyrelsen

 • Möbler
 • Pappersprodukter
 • EU:s timmerförordning

Skogsstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Radioaktiva ämnen 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar