Tullfria varor

Du kan få tullfrihet på vissa varor på grund av att särskilda omständigheter när du importerar dem.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Varor som kan importeras tullfritt blir i de flesta fall även befriade från moms och andra skatter som kan komma ifråga för varan. Läs mer om tullfria varor på Tullverkets hemsida.

 • Diverse dokument och artiklar
 • Djur för laboratoriebruk, biologiska och kemiska ämnen avsedda för forskning
 • Farmaceutiska produkter
 • Försändelser av ringa värde
 • Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter
 • Gåvor i samband med internationella förbindelser
 • Hedersutmärkelser
 • Hjälpmedel för att stuva och skydda varor under transport
 • Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning eller för medicinska diagnoser och behandlingar
 • Jordbruksprodukter som framställs av jordbrukare i EU på egendomar som gränsar till EU
 • Kapitalvaror som importeras vid flytt av verksamhet från land utanför EU
 • Litteratur avsedd som turistinformation
 • Luftfartsutrustning
 • Läkemedel som ska användas vid internationella idrottsevenemang
 • Material för att uppföra, underhålla eller smycka minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer
 • Militär utrustning
 • Prover på referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter
 • Returvaror
 • Strö och foder för djur under transport
 • Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning
 • Trycksaker och reklammaterial
 • Tullkvoter
 • Undervisningsmaterial, vetenskapligt och kulturellt material
 • Utsäde, gödningsmedel m.m. som importeras av jordbrukare utanför EU för att användas på egendomar i EU
 • Varor avsedda för mässor
 • Varor avsedda för personer med funktionsnedsättning
 • Varor som importeras för undersökning undersökning, analys eller provning
 • Varor som ska användas av monarker och statschefer
 • Varor till ambassader, konsulat och internationella organisationer
 • Varor till förmån för katastrofoffer
 • Varor till välgörenhetsorganisationer
 • Varuprov
 • Vetenskapliga instrument och apparater
   

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar