Importörens ansvar och tullmyndigheternas kontroll

Du som importerar en vara har ansvar för de uppgifter som lämnas i en tulldeklaration, inklusive uppgifter om varans förmånsursprung och ursprungsintyg. Tullverket har möjlighet att kontrollera intyg som misstänks vara felaktiga.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Innan en tillverkare eller exportör utfärdar ett ursprungsintyg är det viktigt att denne känner till ursprungskraven för exportvaran. För att ursprungsintyget ska vara giltigt måste det vara utfärdat i exportlandet. Ursprungscertifikat ska vara stämplade av en tullmyndighet eller en annan godkänd myndighet i exportlandet. Deklarationer om ursprung och varucertifikat A.TR får på särskilda villkor upprättas av en exportör utan att tullmyndigheten eller någon annan myndighet i exportlandet behöver stämpla dem.
 

Importören har ansvar

När du ska importera en vara som har ett ursprungsintyg är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om hur och var varan har tillverkats och om ursprungsintyget. Är det leverantören som har tillverkat varan eller kommer den från något annat ställe? Försäkra dig också om att intyget är stämplat av en godkänd myndighet i exportlandet, alternativt att exportören har ett giltigt tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung (såsom fakturadeklaration).

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Exportören är ansvarig för uppgifterna om ursprung i ursprungsintyget, men du som importör måste ändå göra en bedömning av riktigheten och kontrollera att intyget är rätt ifyllt.
 

Tullmyndigheterna kontrollerar

Om det uppstår några frågor kring ett ursprungsintyg som du har använt när du har importerat en vara kan Tullverket skicka tillbaka intyget för kontroll i det land där det har utfärdats.

En sådan kontroll kan ta upp till tio månader. Om resultatet visar att intyget är felaktigt kan Tullverket ta ut tull för varorna i efterhand.

Tullverket har möjlighet att gå tre år tillbaka i tiden för att kontrollera ursprungsintyg.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar