Komma på obestånd

Då ett företag är på obestånd betyder det att företaget inte kan betala sina skulder i tid och att dessa betalningsproblem inte är tillfälliga utan att det är bestående.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett företag anses inte vara på obestånd om det har tillgångar som relativt snabbt kan omvandlas till likvida medel d.v.s. kontanter, vilka sedan används till att betala skulderna. Tillgångar som snabbt kan säljas kan t.ex. vara en bil, inventarier, maskiner, produkter i lager.

Många företag som befinner sig i en kraftig tillväxtfas kan ha skulder som överstiger tillgångarna (kallas insufficiens). Är skulderna bara långsiktiga behöver det inte betyda att företaget är på obestånd.

Som du säkert insett är det inte alldeles lätt att avgöra om ett företag är på obestånd. Var gränsen går för vad som kan betraktas som ”tillfälligt” när det gäller betalningsproblemen är inte särskilt klarlagt, men någon längre tid rör det sig inte om. Ett företag, där någon via Kronofogden försökt att få betalt genom en s.k. utmätningsförrättning och där utmätningsbara tillgångar saknas, betraktas mer eller mindre automatiskt att vara på obestånd.

Om du själv har ett företag och anser eller misstänker att företaget är på obestånd kan du meddela dina fordringsägare att betalningarna ställs in.

Läs mer om:

Betalningsinställelse
Betalningsföreläggande
Företagsrekonstruktion
Offentligt ackord
Konkurs (hanteringen av)

Lämna en kommentar