Vad händer vid (och innan) en konkurs

Du har säkert både läst statistik och hört att flera tusen företag går i konkurs varje år. Att företagen som går i konkurs inte kan betala sina skulder vet du säkert - men vet du hur ett konkursförfarande går till, vilka som är inblandade, hur eventuella pengar som finns över från konkursboet fördelas bland dem som har krav etc.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Detta avsnitt är till för att beskriva processen från att ett företag (eller privatperson) inte kan betala till när en konkurs kan anses vara avslutad. Men det är långtifrån att ett företags problem med att betala leder till konkurs – det finns andra lösningar som du kan läsa om i detta avsnitt.

Många företagare kommer i kontakt med en konkurs och då menar jag inte att man köper något från ett konkursbo. Den troligaste kontakten är helt enkelt att företaget har en fordran på ett annat företag som går i konkurs. Ibland går det inte heller som man tänkt sig. Exempelvis kan en stor och dominerande kund helt plötsligt försvinna eller inte ha förmåga att betala det som levererats, en ny vägsträckning gör att kunderna snabbt försvinner – stora kostnader finns kvar som exempelvis lokalhyra. Pengarna räcker helt enkelt inte längre till. Företaget kan då ha kommit på obestånd.

Men innan du läser vidare ska vi berätta hur avsnittet är indelat. Första delen handlar om det som händer och görs, eller åtminstone kan göras, innan konkursen. Rubrikerna i denna del är

Därefter följer en del som behandlar själva konkursen med följande rubriker och underrubriker

Lämna en kommentar