Konsumentlagstiftningen

Här finns ett flertal lagar som reglerar förhållandet mellan säljaren (näringsidkaren) och köparen (privatpersonen/konsumenten).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Konsumentköplagen gäller vid köp av lös egendom och är tvingande. Om det är en tjänst som säljs är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Andra viktiga lagar är Distansavtalslagen, Prisinformationslagen, Produktsäkerhetslagen, Produktansvarslagen och Konsumentkredit-lagen.

Prisinformationslagen

Denna lag har till syfte att främja en god prisinformation till konsumenter. Lagen ger regler för hur priset på varor och tjänster ska anges, att det ska finnas jämförpriser på vissa livsmedel, att moms ska vara inkluderat i priset mm.

Produktsäkerhetslagen

Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom. Om det finns en risk med att använda en vara är ett företag tvingat att lämna information om dessa risker.

Produktansvarslagen

Denna lag reglerar i första hand tillverkares och importörers skyldighet att betala skadestånd för produkter som orsakar skada på människor eller egendom. Ansvaret är strikt, d.v.s. den som råkat ut för skada behöver inte visa att han varit vållande genom vårdslöshet eller försumlighet.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagen gäller mellan näringsidkare och konsumenter vid hemförsäljning. Lagen gäller också vid köp på distans t.ex. postorder, via Internet, per telefon. Konsumenter har rätt att ångra sig i två veckor.

Konsumentköplagen

Denna lag innehåller regler om köp mellan konsumenter och företag. I lagen finns t.ex. regler om vad en konsument ska göra då det är fel på en vara, om det blivit en leveransförsening, vilken rätt det finns till att avbeställa varan.

Konsumenttjänstlagen

Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet utför åt konsumenter huvudsakligen för enskilt ändamål i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker (dock ej behandling av levande djur), arbete på fast egendom d.v.s. på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, förvaring av lösa saker.

Konsumentkreditlagen

Denna lag innehåller regler för hur olika typer av krediter, lån, som ett företag ger eller förmedlar till konsumenter regleras. Som exempel finns det regler om vad ett kreditavtal skall innehålla, hur stor en kontantinsats skall vara, vad som gäller då ett lån vill betalas i förtid.

Lämna en kommentar