Regler för dashcams eller vindrutekameror

Kan jag köpa en dashcam och använda i min bil utan vidare eller behöver jag tillstånd?
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vilka regler gäller för dashcams eller vindrutekameror?

Kan jag köpa en dashcam och använda i min bil utan vidare eller behöver jag tillstånd?
 

Får jag sätta upp en kamera i min bil och vad krävs i så fall?

Högsta förvaltningsdomstolen har i sin bedömning särskilt tagit hänsyn till att kameran sätts på och stängs av manuellt av föraren och att föraren under hela filmandet har kameran i sin närhet och därigenom fortlöpande styr vad som ska filmas. Kameran är därför manövrerad på platsen och uppfyller därmed inte kraven på vad som är en övervakningskamera i lagens mening.

Domen innebär enligt Datainspektionen att en kamera som används på det sätt som beskrivits ovan, inte omfattas av kameraövervakningslagen. Tillstånd behövs därför inte för en sådan kamera. Istället kan personuppgiftslagen bli tillämplig, beroende på vad man gör med det inspelade materialet i efterhand. Det kan bli aktuellt om materialet exempelvis läggs ut öppet på internet.

Det är viktigt att komma ihåg att domen från Högsta förvaltningsdomstolen endast gäller kameror som hanteras på det sätt som beskrivits ovan. Fast uppsatta kameror i eller på fordon som inte kontinuerligt styrs av föraren, till exempel inbyggda kameror i fordon, påverkas inte av domen från Högsta förvaltningsdomstolen och kräver fortfarande tillstånd enligt Datainspektionens bedömning.
 

Vad gäller för backkameror och night vision-kameror?

Backkameror eller andra kameror (som night vision-kameror) som finns monterade på vissa bilar för att underlätta förarens sikt kräver inte något tillstånd från länsstyrelsen för att använda. Dessa kameror är genom en uttrycklig undantagsbestämmelse i kameraövervakningslagen undantagna från krav på tillstånd.
 

Läs mer: Kameraövervakningslag (2013:460)

 
Källa:

Datainspektionen

Lämna en kommentar