Kameror i egen bostad och trädgård

Ja. Begränsas kameraövervakningen till din egen privatbostad och kameran endast kan fånga bostaden eller din inhägnade villa- eller radhusträdgård och du inte avser att sprida materialet vidare, exempelvis via Internet, gäller inte reglerna i kameraövervakningslagen. Det beror på att det finns ett undantag i 5 § kameraövervakningslagen för kameraövervakning som en privatperson utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur, det så kallade privatundantaget. Ett företag kan jämförelsevis aldrig bedriva kameraövervakning av rent privat natur. En viktig omständighet för att avgöra om privatundantaget gäller är platsen för övervakningen, som alltså inte får vara en plats dit allmänheten har tillträde. En annan omständighet är att det inte ska finnas ett syfte att sprida materialet från kameraövervakningen till en större krets, till exempel genom spridning på Internet.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Jag vill sätta upp kameror i min egen bostad och trädgård. Får jag det?

Svar:

Får jag sätta upp en titthålskamera i min villadörr?

Svar:

Det beror på. Om kamerans räckvidd endast omfattar din inhägnade trädgård gäller inte kameraövervakningslagen. Du får alltså sätta upp en kamera om kamerans upptagningsområde endast omfattar den egna tomten och tomten är inhägnad på ett tydligt sätt med häck eller staket. Dessutom krävs att det inte ska finnas syfte att sprida materialet, exempelvis via Internet.

Om titthålskameran däremot fångar grannens trädgård, gatan utanför ditt hus eller andra allmänna platser gäller en rad bestämmelser i kameraövervakningslagen. Vilka regler som gäller beror på vilken plats kameran fångar, det vill säga om kameran fångar en plats dit allmänheten har tillträde eller inte. Om titthålskameran fångar gatan utanför, skogs- och jordbruksfastigheter, allmänningar eller andra platser som allmänheten har tillträde till krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En annan situation är om titthålskamerans räckvidd når grannens bostad och trädgård. Det är normalt en plats dit allmänheten inte har tillträde. Datainspektionen anser att det är otillåtet att kameraövervaka grannars bostäder och trädgårdar. Det beror på att det i princip inte kan finnas några legitima skäl för en person att övervaka sina grannars tomter, om det inte är så att grannarna har samtyckt till övervakningen.
 

Får jag sätta upp en titthålskamera i min lägenhetsdörr?

Svar:

Det beror på. Vilka regler som gäller för din titthålskamera beror på vilken plats kameran fångar. Om titthålskameran fångar en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel gatan utanför, krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Om titthålskameran däremot endast fångar gemensamma utrymmen i ett flerfamiljshus, exempelvis trapphus och korridorer, krävs inte tillstånd (eftersom det inte är platser dit allmänheten anses ha tillträde till). Datainspektionen anser att titthålskameror som privatpersoner sätter på sin egen dörr i ett flerfamiljshus kan vara tillåtna. Detta förutsätter dock bland annat att kameran endast är i gång när någon ringer på dörren (och en kort tid därefter, maximalt cirka 30 sekunder), att övervakningsområdet är begränsat och i princip endast omfattar den person som ringer på dörren samt att den som övervakar i övrigt följer reglerna i kameraövervakningslagen.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för kameraövervakning som avser platser dit allmänheten inte har tillträde.
 

Får en hyresvärd eller en bostadsrättsförening sätta upp kameror som övervakar innanför entrén, trapphuset och källargångarna där tvättstugan och förråd till lägenheterna finns inne i ett flerbostadshus?

Svar

Ett flerbostadshus där det inte finns några verksamheter som vänder sig till allmänheten, exempelvis en tandläkarmottagning, anses vara en plats som allmänheten inte har tillträde till. Det innebär att det inte krävs tillstånd från länsstyrelsen för att sätta upp kameror som övervakar ytor innanför entrén till huset. Istället är det den som vill sätta upp kamerorna – till exempel en hyresvärd eller bostadsrättsförening – som själv ska se till att behovet av kameraövervakningen väger tyngre än de övervakades rätt att inte bli övervakade och att övriga regler i kameraövervakningslagen följs. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

Kameraövervakning på platser dit allmänheten inte har tillträde kan antingen ske genom att man har samtycke från samtliga personer som kan bli kameraövervakade, eller att behovet av kameraövervakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen (en så kallad behovsavvägning). Eftersom ett flerbostadshus kan besökas av många i förväg okända personer, till exempel besökare till de boende, så är det i praktiken inte möjligt att basera kameraövervakningen på samtycken då dessa ska ha inhämtats innan kameraövervakningen påbörjas. Om kameraövervakningen är tillåten eller inte får därför istället avgöras efter en behovsavvägning.

Kameraövervakning som sker innanför entrén eller i trapphuset till lägenheterna ses generellt som särskilt integritetskänslig eftersom de boende blir övervakade när de kommer till och från sina bostäder. Det möjliggör en kartläggning av de boendes vanor, besök och umgängeskrets. Därför krävs det mycket starka skäl för att övervakningen ändå ska vara tillåten. Det krävs också att man har försökt på andra sätt att komma till rätta med problemen (så kallade alternativa åtgärder till kameraövervakning).

Kameraövervakning som sker i källarutrymmen där exempelvis förråd, soprum, tvättstuga, cykelrum och liknande kan finnas, anses inte riktigt lika integritetskänslig som kameraövervakning i anslutning till lägenheterna, eftersom det är utrymmen som de boende inte behöver passera för att ta sig till och från sina bostäder men det handlar ändå om en integritetskänslig övervakning i anslutning till boendet. Man måste därför även i dessa fall kunna visa på ett tungt vägande behov av kameraövervakning för att den ska vara tillåten. Det kan exempelvis röra sig om upprepade stölder från förråd eller upprepad skadegörelse i tvättstugan, som man inte har kunnat komma till rätta med på annat sätt än genom kameraövervakning.
 

Läs mer: Kameraövervakningslag (2013:460)

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Kameraövervakning på arbetsplatser
Kameraövervakning inomhus i skolor
Kameraövervakning av skyddsobjekt
Kameraövervakning av bensinstationer
Viktiga begrepp i den nya kameraövervakningslagen
Regler för dashcams eller vindrutekameror
Material från kameraövervakning

 
Källa:

Datainspektionen

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar