Viktiga begrepp i den nya kameraövervakningslagen

Kameraövervakning: Kameraövervakning betyder användning av övervakningsutrustning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kameraövervakningslagen innehåller många olika begrepp. Här är förklaringar till de vanligaste.
 

Övervakningsutrustning: Övervakningsutrustning är övervakningskameror och övrig övervakningsutrustning (se nedan). Kameraattrapper är inte övervakningsutrustning.

Övervakningskameror: Övervakningskameror är till exempel TV-kameror som, utan att kunna manövreras på platsen, kan användas för personövervakning. Begreppet omfattar också separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som används för personövervakning.

Övrig övervakningsutrustning: Övrig övervakningsutrustning är separata tekniska anordningar för att behandla upptaget bild- och ljudmaterial (det vill säga inte sådan utrustning som används för att ta upp ljud och bild).

I kameraövervakningslagen förklaras också den närmare innebörden av begrepp som tredjeland, behandling, samtycke, personuppgift, banklokal, lokal hos kreditmarknadsföretag, postkontor, butikslokal och tunnelbanestation. Handhållna kameror omfattas inte av kameraövervakningslagen. Det har däremot fordonsmonterade kameror ansetts göra.
 

Läs mer: Kameraövervakningslag (2013:460)

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Kameraövervakning på arbetsplatser
Kameraövervakning inomhus i skolor
Kameraövervakning av skyddsobjekt
Kameraövervakning av bensinstationer
Kameror i egen bostad och trädgård
Regler för dashcams eller vindrutekameror
Material från kameraövervakning

 
Källa:

Datainspektionen

Lämna en kommentar