Riksdagen och utrikespolitiken

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. Riksdagens engagemang inom utrikespolitiken har ökat. Världen har blivit mer internationell och många frågor, som miljö och brottsbekämpning, kräver att länderna samarbetar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Traditionellt har regeringen haft ett stort ansvar för utrikespolitiken. Det finns dock vissa frågor som endast riksdagen kan besluta om. Riksdagen bestämmer vilka länder som Sverige ska skicka fredsbevarande styrkor till och hur stor del av bruttonationalinkomsten, BNI, som ska gå till biståndet.

Det är utrikesutskottet som bereder de utrikespolitiska besluten innan hela riksdagen tar ställning.
 

Utrikespolitisk debatt i februari

I riksdagens kammare och utskott debatterar ofta riksdagsledamöterna utrikespolitiska frågor. Varje år i februari hålls en utrikespolitisk debatt. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen som anger vilken politik Sverige ska driva i olika frågor. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.
 

Viktiga frågor hamnar i Utrikesnämnden

I Utrikesnämnden ska regeringen diskutera och förankra sin utrikespolitik med riksdagen. Utrikesnämnden består av talmannen samt 18 ledamöter, varav nio är ordinarie och nio är suppleanter. Kungen är ordförande i nämnden.
 

Många resor och besök

Talmannen är riksdagens främsta representant och företräder ofta riksdagen i internationella sammanhang. Talmannen tar emot många utländska besök och besöker andra parlament i världen.

Riksdagens 15 utskott och EU-nämnden reser till andra länder för att studera hur de löst olika samhällsproblem. De tar också emot många besök. Utskottens resor finns redovisade i under respektive utskott.
 

Läs mer om:

Riksdagens uppgifter
Riksdagen beslutar om lagar
Riksdagen beslutar om statsbudgeten
Riksdagen kontrollerar regeringen
Riksdagen arbetar med EU-frågor

 
Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar