Affärsidéer – exempel

Här är exempel på några kända svenska företags affärsidéer. Informa- tionen är hämtad ur respektive företags årsredovisning och/eller webbplats. Trots att detta är stora och kända företag finns mycket "att lära" då ditt företag formulerar sin egen affärsidé.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sigma

Affärsidé (år 2002)
Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Med djupt verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens ökar företaget kundernas konkurrenskraft.

(år 2014)

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar.

Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling, industridesign, processteknik och produktionssystem. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender.

Sigma IT & Management är det ledande IT-tjänsteföretaget för kunder som kräver en stark lokal närvaro och global leveranskapacitet. Resultatet av vårt arbete märks i våra kunders effektivitet och innovationskraft. Vi gör varje kunds affär smartare.

Sigma Connectivity. We offer world class competence for designing and developing communication enabled devices. The technology can be used to transform functionality, services, and business models in anything, from traditional industry products to household electronics and communication equipment.

Eniro

Affärsidé (år 2014)
Eniros affärsidé är att tillhandahålla lokal informationsom underlättar för köpare och säljare att mötas. I dendigitalavärdekedjan är Eniros strategi att filtrera, sorteraoch organisera lokal sökinformation. Trafiken i Enirostjänster drivs av en ökad användarnytta och nya attraktivatjänster som skapar mervärde för Eniros kunder ochbidrar till en lönsam verksamhet. En ökad multiscreen-användningi kombination med utökade mobila söktjänstergör det mobila söket till den snabbast växande delenav Eniros affär.

Affärsidé (år 2002)
Den övergripande affärsidén är att underlätta handel genom att sammanföra köpare och säljare. Detta sker genom att tillhandahålla vägledande media på användarens villkor närhelst det finns eller skapas ett köpbehov. Tjänsterna riktar sig till både enskilda användare eller individer, business-to-individual (B2I) och till business-to-business-segmentet (B2B).

Lindex

Affärsidé (år 1999)
Lindex affärsidé är att erbjuda kvinnor och barn ett prisvärt, moderiktigt och brett sortiment kläder av god kvalitet. Vi skall finnas där kunderna behöver oss och alltid möta dem med hjärtlig och öppen relation.

Clas Ohlson

Affärsidé (år 2014)
Vår affärsidé är att göra det smidigt för människor att lösa vardagens praktiska små problem.

Affärsidé (år 2002)
Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå.

Spendrups

Affärsidé (år 2014)
Spendrups är ett självständigtbryggeri som säljer kvalitetsdrycker genom ett kundnära, kreativt och effektivt arbetssätt.

Affärsidé (år 1999)
Spendrups affärsidé är att tillverka, importera och marknadsföra drycker, företrädesvis bryggeriprodukter och vin.

Billerud

Affärsidé (år 2002)
Billerud ska förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. Verksamheten ska ge en god och stabil lönsamhet, baserat på kostnads- effektiva och miljöriktiga processer.

Broström

Affärsidé (år 1999)
Broström erbjuder industrin konkurrenskraftiga logistiklösningar med fokusering på industriell tanksjöfart och marina tjänster.

Glocalnet

Affärsidé (år 2014)
Genom lättanvända och bra tjänster till låga priser ska Glocalnet med stort engagemang och vänligt bemötande tillgodose de många människornas behov av bredband och telefoni.

Affärsidé (år 2002)
Genom lättanvända och prisvärda tjänster ska Glocalnet med stort engagemang och vänligt bemötande tillgodose de många människornas behov av tele- kommunikation.

Custos

Affärsidé (år 1999)
Custos är ett investmentbolag vars affärsidé är att investera i bolag med stor potential för värdeökning och att genom aktivt ägande skapa ytterligare värde.

Skanska

Affärsidé (år 2011)
Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.

Affärsidé (år 2002)
Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.

SCA

Affärsidé (år 20014)
Att hållbart utveckla, producera, marknadsföra och sälja alltmer högförädlade produkter och tjänster för kunder och konsumenter inom hygien- och skogsindustrimarknaderna. Att tillfredsställa behoven genom bättre kund- och konsumentinsikt, kunskap om lokala och regionala marknadsförutsättningar samt på ett högklassigt sätt ta våra produkter till marknaden. Detta kombinerat med global erfarenhet, starka varumärken, effektiv produktion och innovation.

Affärsidé (år 2002)
SCA producerar och säljer absorberande hygienprodukter, förpackningslös- ningar och tryckpapper. Med kunskap om slutanvändarnas behov och fibermaterialets egenskaper ska SCA erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. För privatpersoner ska produkterna ge ökad livskvalitet; för institutioner och företag ska SCAs produkter och tjänster ge ökad produktkvalitet, säkerhet, produktivitet samt lönsamhet.

Mandamus

Affärsidé (år 2002)
Mandamus ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta fastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige.

Läs mer om:

Nulägesanalys
Mål
Strategi
Handlingsplan
Uppföljning

Lämna en kommentar