Direktmarknadsföring, DM (Direct Marketing)

Direktmarknadsföring, DM, är en marknadsföringsmetod som ger mot- tagaren möjlighet att svara på budskapet, genom att köpa eller att söka mer information. En mycket viktig sak med DM är att marknadsinsatsen ska vara mätbar och att mottagarens beteende ska vara möjlig att kartlägga. Kort och gott, det gäller att bygga upp sin kunskap om sina...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Direktmarknadsföring, DM, är en marknadsföringsmetod som ger mot- tagaren möjlighet att svara på budskapet, genom att köpa eller att söka mer information. En mycket viktig sak med DM är att marknadsinsatsen ska vara mätbar och att mottagarens beteende ska vara möjlig att kartlägga. Kort och gott, det gäller att bygga upp sin kunskap om sina kunder och utnyttja detta på ett smart sätt för att sälja mer till dessa. DM är också en metod för att på ett effektivt sätt hitta nya kunder. Ibland sammanblandas DM med direktreklam DR. DR är ett media, ett sätt att sprida reklam, medan DM är en marknadsföringsmetod.

Vad DM-konceptet innebär!

Direktmarknadsföring går ut på att ständigt skaffa ökad kunskap om den målgrupp företaget bearbetar. För varje aktivitet som riktas mot målgruppen ska kunskapen och effektiviteten öka. Detta sker genom att all direkt- marknadsföring som utförs, genom utnyttjandet av ett eller flera medier, är till för att åstadkomma en mätbar reaktion. Svaren från de olika marknadsaktiviteterna är till för att utveckla och förfina den egna befintliga kunddatabasen alternativt skapa en ny kunddatabas. Svarskort Bilden: Glocalnet erbjuder sin tjänst till nya kunder. Det gäller att bygga upp en kunskap om vilka i målgruppen det är som handlar, hur mycket var och en handlar för, vilka som är de mest lönsamma, när i tiden man handlar, hur långt det är mellan varje köptillfälle, hur och på vilket sätt man reagerar på olika bearbetningssätt (utnyttjande av olika medier), d.v.s. kundens köpbeteende kartläggs. Kartläggningen sker både på individ- och gruppnivå. Direktmarknadsföring fungerar både mot konsumenter och företag. I bearbetningen kan metoder som direktreklam med svarskupong, kupong- annons, telemarketing m.m. ingå. Precis som i alla andra marknadsföringssammanhang gäller det att veta vilken målgruppen är.

Grunderna i Direktmarknadsföring

Utgångsläget är ett adressregister över dem som ska bearbetas. Adresserna kan vara köpta från företag som säljer sådana, eller från det egna kundregistret. Till sin hjälp bör företaget även ha någon typ av datorbaserat säljstödsprogram eftersom marknadsföringsmetoden är mycket lämplig för just databearbetning. Målgruppen kontaktas via ett media, t.ex. direktreklam. Vid denna kontakt finns alltid ett svarskort, en svarskupong, med. Oftast är även svarsportot betalt. Genom att erbjuda en snabbhetspremie vill man få ett snabbt svar, gärna inom ”tio dagar”. Utifrån detta första utskick byggs sedan informationen om målgruppen upp. Hur stor andel svarade på utskicket? Vilka svarade? Hur mycket köpte de? De som inte köpte, vilka var de? Svaren företaget får leder sedan till nya kontakter som genererar fler svar, som leder till nya kontakter och så vidare. Efterhand som processen fortgår förfinas och effektiviseras arbetet. Vid försäljning till företag är det vanligt att börja med ett utskick till ansvariga personer. Genom en svarskupong visar den potentiella kunden sitt intresse. Därefter kontaktas vederbörande via telefon eller genom besök från en av företagets säljare.

Mer om DM

Vill du veta mer om DM än vad som finns skrivet på expowera ska du besöka SWEDMA som är intresseorganisationen och som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring. Bland medlemmarna finns både köpare och leverantörer av direktmarknadsföring. De erbjuder information, juridisk hjälp och utbildning för att öka kunskapen och förtroendet för branschen. SWEDMA har funnits sedan år 1968. Läs mer om: Mätbara reaktioner Målgrupp Adressregister Kundregistret Metoden Resultatet, på kort och lång sikt Uppföljning, relationer

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar