Adressregister

Ska företaget nå en målgrupp man tidigare inte bearbetat krävs i de flesta fall att adresser införskaffas från något företag som säljer adress- uppgifter. Det finns många sådana företag att välja på, där vissa är specialiserade mot särskilda områden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kvaliteten på olika register varierar. Att en del adresser är felaktiga får man räkna med men det gäller att minimera antalet.

Adresserat eller oadresserat

Det är inte alltid nödvändigt att använda sig av adresserad reklam. Vänder sig företaget mot en speciell målgrupp, t.ex. villaägare, jordbrukare, räcker det med att göra ”gruppreklam”.Väljer företaget ett oadresserat alternativ finns alltid möjligheten till geografiska begränsningar.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En annan möjlighet är att vara med i en DR-buss. Precis som namnet antyder är företaget en av flera ”passagerare” i bussen. En DR-buss är de häften eller ”kataloger” som oadresserade dimper ned i brevlådan med jämna mellanrum. I dessa häften samsas ett stort antal företag om utrymmet – var och en med sin egen svarskupong. Nedan är ettexempel på en DR-buss.

Adressregister

Ett uppslag i exklusiv kan exempelvis se ut som nedan:

Annonsbilaga

Andra möjligheter att selektera är att finnas med som en annonsbilaga i en tidning eller som en inlaga i t.ex. en tidskrift. Dessa metoder används då mål- gruppen sammanfaller med tidningens eller tidskriftens läsare.

Trots allt har adresserad reklam en större tyngd. Möjligheten att selektera, välja ut, de som ska bearbetas är mycket stor. Riktar sig företaget mot konsument- marknaden går det att till exempel välja ut personer efter deras ålder, kön, inkomst, förmögenhet, om personen är småbarnsförälder.

Riktar sig erbjudandet mot andra företag går de att välja dessa utifrån verksam- het, omsättning, antal anställda, befattningshavare m.m.

Stor tillgång på adresser

Att få tag i adresser är inget större problem. I vårt land finns en stor mängd register som det går att välja adresser från. Det finns också ett flertal företag som inte gör annat än säljer adressuppgifter. Dessutom finns det många företag som tjänar lite extra på att sälja uppgifter från sina egna kundregister och i vissa fall medlemsregister.

Störst av allt är befolkningsregistret SPAR (Statens Person- och Adress- Register). SPAR innehåller uppgifter om alla bosatta i Sverige. Förutom upp- gifterna om namn, adress och personnummer innehåller registret uppgifter om civilstånd, medborgarskap, taxerad inkomst, beskattningsbar förmögenhet, om man äger en fastighet och taxeringsvärdet på denna. Utifrån dessa uppgifter går det att selektera rejält. Vill företaget t.ex. nå alla barnfamiljer i Östergötland så är det inga problem. Vill man nå alla barnfamiljer där barnet/barnen är mellan 5 och 10 år och där familjens sammanlagda inkomst är högre än 350 000 kr är inte heller detta något problem. Befolkningsregistret SPAR uppdateras kontinuerligt.

En sak är viktig att komma ihåg när det gäller SPAR. Personer som inte vill ha reklam kan skriftligen begära att en reklamspärr läggs in i registret. De kommer då inte med i de urval som görs av adressköpande företag. Även om en spärr finns i SPAR innebär det inte att personen inte får någon reklam. Adressen kan ju ha kommit från någon annan källa.

Anm. Från 1 januari 2009 har Skatteverket tagit över ansvaret för driften av SPAR och SPAR-nämnden från InfoData AB. Allt fungerar ungefär som tidigare men Skatteverket vill skilja på vad som är SPAR-data och vad som är tilläggstjänster utvecklade av InfoData.

Skatteverkets information:

Tjänster i SPAR
Syftet med SPAR framgår av de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. Där anges att personuppgifter får behandlas för att:

 1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (ändamål 1).
 2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direkt-reklam, opinionsbildning ellersamhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (ändamål 2).

Utifrån dessa ändamål har följande tjänster definierats i SPAR.

 • Urval för direktreklam, marknadsundersökning etc.
 • Urvalssimulering för att ge en uppskattning om storlek och kostnad på urval.
 • Avisering för underhåll av eget kundregister.
 • Personnummersättning för underhåll av eget kundregister.
 • Utlämnande av direktreklamspärr för underhåll av eget kundregister.
 • Personsökning i SPAR.

Förutom dessa tjänster kan privatpersoner få en markering om spärr mot direktreklam införd i SPAR.

Andra register som är användbara är körkortsregistret och bilregistret.

PAR och Bisnode är stora aktör på adressmarknaden.

”PAR är Sveriges ledande företag inom affärsinformation, CRM och direkt-marknadsföring. Genom att kombinera vår erfarenhet med unika informations-lösningar, hjälper vi företag att hitta nya kunder och affärsmöjligheter.”

PAR etablerades 1956 och ingår i Bisnodekoncernen.

”Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut.”

SCB är ”ursprungskällan” till företagsadresser. Andra adressföretag köper information från SCB för att därefter försöka förfina den ännu mer. SCB har riksdagens uppdrag att föra ett centralt företagsregister.

Information från SCB:

SCB:s Företagsregister
Registret ger dig information om alla former av aktiv företagsverksamhet i Sverige. Vi kan skräddarsy ett material om just din målgrupp utifrån flera olika kriterier. I SCB:s Företagsregister sammanställs uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket, Svensk Adressändring AB med flera. Vi är ursprungskällan till många andra företagsregister.

SCB:s export‑ och importregister
Baserat på uppgifter från undersökningen Utrikeshandel med varor kan vi ur SCB:s Företagsregister ta ut information om företag som bedrivit handel med andra länder. De redovisas i grupperade landområden. Dessutom finns information om export-och importvärden som redovisas i storleksklasser.

SCB:s skolenhetsregister
Ur skolenhetsregistret kan vi ta fram adresser till bland annat grund‑ och gymnasie­skolor, särskolor, Komvux och SFI. Vi kan styra sökningen efter kriterier som till exempel skolform och huvudman.

Webbtjänst – Näringslivet Regionalt, NÄRA
Näringslivet Regionalt är ett webbaserat verktyg för dig som enkelt och snabbt behöver tillgång till ett komplett och ständigt uppdaterat register över närings­livet i en utvald region.

Fakta Företagsregistret
Företagsregistret innehåller 1 137028 företag och 1214900 arbetsställen.
55 procent av företagen drivs som enskild firma och 31 procent som aktiebolag.
99,7 procent av företagen är privatägda. 1 603 aktiebolag, av 356331 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Lite information från SCB. Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • Ändrar ca 200 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • Byter ca 37 000 företag namn
 • Byter ca 29 000 företag telefonnummer
 • Nyaktiveras ca 80 000 företag (startar med moms eller som arbetsgivare)
 • Avaktiveras ca 70 000 företag (upphör med moms eller som arbetsgivare)
 • Byter ca 76 000 företag storleksklass på anställda
 • Byter ca 17 000 företag bransch
 • Byter ca 140 000 företag omsättningsklass

Som komplement till dessa stora register finns det en mängd specialregister. Det kan vara prenumerationsregister från tidningar och tidskrifter, medlems- register av olika slag samt mycket mer. Det finns vissa företag som är specialiserade på att ”leta upp” dessa register och fungerar därmed som adressmäklare.

Ett exempel på ett användbart specialregister är det som Delfi Marknadsservice för över restauranger, storhushåll, servicehandel och livsmedelsbutiker.

Kvaliteten på adressregister

Enligt SCB byter omkring 20 % av företagen adress under ett år. Hur många befattningshavare byter då inte position under ett år?

Av detta är det lätt att förstå att adresser är färskvara. Undersök noga hur ”färska” adresserna är. Köp dem inte heller i förväg för att ha till hands utan låt inköp och utskick ske så nära varandra som möjligt. Att använda sig av gamla register leder oftast till en stor mängd returer samt kan skapa en hel del negativa reaktioner då befattningshavaren sedan lång tid tillbaka bytt position.

Priset

Priset för adresser varierar stort och är naturligtvis beroende av den volym som köps. En annan sak som reglerar priset är hur ”komplicerat” urvalet är. Ännu en prisvariabel är om det är etiketter som beställs, eller om det är en datafil som används för att skriva adresser på kuvert etc.

Generellt kan man nog säga att kring två kronor styck får företaget räkna med i ett ”normalfall”. Till detta brukar tillkomma en ”startavgift” som inte betyder särskilt mycket om volymen är stor.

Läs mer om:

Direktmarknadsföring, DM (Direct Marketing)
Mätbara reaktioner
Målgrupp
Kundregistret
Metoden
Resultatet, på kort och lång sikt
Uppföljning, relationer

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar