Logotyper och varumärken – praktikfall

En restaurangägare ville förnya sin image och ge både lokalen och den grafiska stilen en ny utformning. Samtidigt som restaureringsarbetet påbörjades beställdes en ny logotyp, trycksaker och skyltar. Ett av önskemålen var att skilja sig från övriga liknande restauranger.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ett praktikfall

Att försöka få fram en företagares ”stil” och image tillhör designerns arbete, samtidigt som det handlar om att skaffa kunskap om hur branschen i övrigt ser ut.

Sålunda framkom att ägaren var italienare (och stolt över pizzans ursprung!) och hade en enkel och ”ren” stil i planeringen av lokalen.

logodesign logodesign
fig. 1 fig. 2

Det första som gjordes var att helt enkelt skriva restaurangens namn och prova fram olika typsnitt för att hitta någon att utgå från. Typsnittet man fastnade för var Bernhard Fashion (fig 1). Denna var dock bara tänkt att vara grundstomme, eftersom den var alldeles för ”mycket pizzeria”. Ordet ”pizzeria” togs bort och namnet ritades om i ett illustrationsprogram för att stilen skulle kunna göras fetare. Bokstäverna ”i” och ”o” flyttades något närmare ”R” för att få bort en del av det stora tomrummet mellan bokstäverna (fig 2).

logodesign
fig. 3-7

För att ”hålla ihop” logotypen gjordes en ram runt namnet och olika typsnitt provades för att hitta ett lämpligt komplement. (fig 3 – 7).

logodesign
fig. 8-11

Den svarta bakgrundsplattan minskades och gav därför namnet möjlighet att ”spränga ramarna”. Ordet pizzeria lades på sidan och fick även den en bak- grundsplatta. (fig 8 – 11)

logodesign

Till slut gjordes ”pricken över i” med hjälp av en förstorad röd ring.

© Tommy Ohlsson

Läs mer om:

Logotyper och varumärken
Logotyper och varumärken – utformning

Lämna en kommentar