Allmänna villkor för paketresor

Konsumentverket har en överenskommelse med Föreningen Svenska Bilresearrangörer som heter "Allmänna villkor för paketresor". I överenskommelsen står bland annat:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om marknadsföringen

Paketresans pris och uppgifter om avgångsort och avresedag ska finnas med i marknadsföringen. När researrangören annonserar i en dagstidning måste det även finnas minst tio tillgängliga platser när annonsen beställs.

Om avtalet

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Uppgifter i arrangörens broschyrer är bindande. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Om betalningen

Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning, en anmälningsavgift.

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

Om avbeställning

Resenären har rätt att avbeställa resan mot en viss kostnad.

  • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 5 procent av resans pris.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 15 procent av resans pris.
  • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan ska resenären betala 50 procent av resans pris.
  • Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan ska resenären betala hela resans pris.

Om avbeställningsskydd

Resenär som tecknat avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan ifall:

  • resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos nära släkting eller medresenären drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall så att resan inte kan genomföras.
  • resenären drabbas av annan allvarlig händelse som till exempel brand i den egna bostaden.
  • medresenären avbeställer sin resa.

Resan ska avbeställas så snart som möjligt och måste styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Om ändrade villkor

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, ska han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet.

Frånträder resenären avtalet har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta.

Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller om en sådan resa inte kan erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

Om prisändringar

Priset får ändras endast på grund av kostnadsökningar som beror på:

  1. ändringar i transportkostnader
  2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller
  3. ändringar i växelkursen som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

Om fel och brister

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad.

Vid andra fel, till exempel att inkvarteringen inte håller vad som utlovats, har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören kan bevisa att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha räknat med när avtalet ingicks.

Om reklamation

Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar