Försenat eller inställt tåg

Om du drabbas av ett inställt tåg eller ett försenat tåg med mer än en timme har du rätt till ersättning. Vänd dig alltid direkt till tågföretaget för att få ersättningen som du har rätt till.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inställd resa eller försenad avgång

Om din tågresa ställs in eller om tågföretaget bedömer att tåget kommer att vara mer än en timme försenat till ditt resmål ska du som resenär få välja mellan tre alternativ.

  • Du kan välja att inte genomföra resan. Då har du rätt att få tillbaka hela biljettpriset, det vill säga allt du har betalat för din tågbiljett. Om du har gjort ett tågbyte i resan och nästa del av resan ställs in eller bedöms bli försenad med mer än en timme har du rätt att avbryta resan. Du ska då få tillbaka hela biljettpriset. Du har även rätt att få en resa tillbaka till platsen där din resa började.
  • Du kan välja att genomföra resan så snart som möjligt. Antingen med det försenade tåget eller med en ny ombokad resa. Transporten ska ske på så kallade ”likvärdiga transportvillkor”. Det kan till exempel vara med ett annat tåg, med buss eller med taxi. Vad som är likvärdigt bedöms från fall till fall.
  • Du kan välja att göra din resa en annan dag genom att boka om biljetten hos tågföretaget.

Kompensation vid försenad resa

När din resa blir försenad med mer än en timme har du rätt till kompensation. Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Tågföretaget ska alltid kompensera dig. Du har även rätt till kompensationen om din resa blir inställd och du väljer att resa med en ny ombokad resa så snart som möjligt.

  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

Kom ihåg att detta är vad du minst ska få tillbaka. Tågföretaget kan ha egna villkor som ger dig rätt till större ersättning. Du ska få ersättningen inom en månad från det att du gör ditt klagomål och har rätt att få den kontant om du vill. Tågföretaget får inte minska ersättningen till dig genom avgifter för sina egna kostnader.

Rätt till hjälp från tågföretaget

Om tåget avgår eller beräknas komma fram för sent har du rätt till information från tågföretaget. Så fort företaget har information ska man informera resenärerna. Om resan försenas med mer än en timme ska du även få hjälp från företaget.

  • Du har rätt till gratis mat och dryck på tågstationen eller på tåget. Det du får ska stå i proportion till förseningen.
  • Du har rätt till gratis boende och transport till boendet om du är tvungen att övernatta på grund av förseningen.
  • Om resan avbryts ska tågföretaget se till att du kommer fram till ditt resmål på annat sätt.

Skadestånd

Om du drabbats av en ekonomisk skada på grund av en försening eller ett inställt tåg kan du ha rätt till skadestånd. Det kan handla om kostnader som du har fått på grund av förseningen. För att du ska kunna få skadestånd måste det finnas en tydlig koppling mellan förseningen och den skada du har drabbats av.

Samma regler i hela EU

Reglerna för tågresenärers rättigheter finns i en EG-förordning och gäller i hela EU. Reglerna är så kallade minimiregler. Det betyder att alla medlemsländer måste ha minst detta skydd men tågföretagen kan ha regler som ger resenärerna bättre skydd.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar