Båtresa

Speciella regler skyddar dig när du åker på en båtresa. Om båtresan är en del av en paketresa har du även skydd av de regler som gäller för paketresor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Paketresa eller inte?

Många båtresor är paketresor. Men ibland kan det vara svårt att veta om din resa är en paketresa eller inte. Om resans huvudsyfte är själva transporten är det inte en paketresa. Om du däremot åker på en kryssning eller en resa som varar mer än 24 timmar, eller som innehåller en övernattning, och där det som händer ombord på båten är syftet med resan är det en paketresa.

Om din resa är en del i en paketresa gäller även paketreselagen. Men reglerna nedan har företräde och gäller i första hand. Vänd dig till din paketresearrangör om du vill klaga på något gällande din paketresa.

Försening

Om resan blir kraftigt försenad redan innan båten har avgått har du rätt att häva resan. Det vill säga att du säger till båtföretaget att du inte längre vill ha resan och i stället vill få dina pengar tillbaka. Om du har rätt att häva en resa avgörs från fall till fall. Resans längd och hur stor förseningen är kan till exempel avgöra dina rättigheter.

Om resan avbryts efter att båten har avgått, till exempel på grund av ett tekniskt fel, ska båtföretaget se till att du kommer fram till resmålet på ett annat sätt. Om företaget inte gör detta har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om du är tvungen att vänta i land på att resan ska fortsätta och därför behöver mat och boende har du även rätt till ersättning för detta.

Avboka resa

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan genomföra båtresan har du rätt att avboka den och få pengarna tillbaka. Du måste dock meddela båtföretaget att du inte kan genomföra resan så snart som möjligt. Om du vill avboka resan och inte har ett giltigt skäl till det måste du betala din biljett. Men om båtföretaget lyckas sälja din avbokade biljett vidare har du rätt att få tillbaka lika mycket som den nya resenären har betalat för biljetten.

Bagage

Om du inte lämnat in ditt bagage till båtföretaget för säker förvaring är du själv ansvarig för det under resan. Men om ditt bagage skadas eller försvinner under resan och det beror på något som företaget har gjort fel har du rätt till ersättning från båtföretaget.

Båtföretaget behöver dock inte ersätta dig om ditt bagage består av pengar, värdepapper, konst eller andra dyrbarheter. Den typen av bagage kan du bara få ersättning för om du lämnar in bagaget till båtföretaget så att de ansvarar för det.

Personskada

Om du har skadats under resan, fysiskt eller psykiskt, och båtföretaget är ansvarigt för skadan har du rätt till ersättning för vårdkostnader och förlorad inkomst.

Begränsningar i ersättning

Om du har drabbats av en skada ska du få en ersättning som motsvarar din skada. Om båtföretaget till exempel haft bort ditt bagage ska du få ersättning för bagagets värde. Men det finns gränser för hur mycket ersättning du kan få av båtföretaget. Gränserna är inte satta i kronor utan i så kallade särskilda dragningsrätter (SDR). Kursen för 1 SDR kan du se på Riksbankens webbplats. Under 2010 var den genomsnittliga kursen cirka 11 kronor för 1 SDR.

Maximal ersättning

Personskada:175 000 SDR
Försening: 4 150 SDR
Handbagage: 1 800 SDR
Bagage du lämnat in för säker förvaring: 6 750 SDR
Fordon: 10 000 SDR
Annat bagage: 2 700 SDR

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar