Bussresa

När du reser med buss är det bussbolagets egna villkor som bestämmer vad som gäller för dig som passagerare. Men du har vissa grundläggande rättigheter som bussbolaget måste ge dig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När du vill köpa en resa är bussbolaget skyldigt att ge dig viss information om resan. Du har även rätt att få informationen skriftligt om du begär det. Bolaget ska informera dig om

  • resans pris
  • avgångs- och ankomsttid
  • vilket bolag som utför resan, om det är ett annat bolag än det som säljer resan
  • sitt ersättningssystem, det vill säga hur passagerare som drabbas av förseningar och andra störningar kan få ersättning från bussbolaget

Rätt till ersättning

Bussbolaget måste ha ett system för att ersätta passagerare som blir försenade eller drabbas av andra störningar i trafiken. Som passagerare har du rätt till ersättning men det är bolagets villkor som avgör vilken ersättning du har rätt till. Bolaget är inte tvunget att ha en viss storlek på sina ersättningar. Däremot får inte bolagets regler vara oskäliga, det vill säga orimliga för dig som passagerare.

Bagage

Bussbolagets villkor avgör vad som gäller för ditt bagage. Villkoren avgör vad du får ta med dig, hur du får förvara det och om det är du eller bolaget som ansvarar för bagaget under resan. Var noga med att kontrollera vem som ansvarar för ditt bagage innan du kliver på bussen. Fråga chauffören om du inte fått information tidigare.

Skador

Om du eller ditt bagage skadas under resan har du rätt till ersättning om bussbolaget är ansvarigt för skadan.

Lokalbuss

Samma regler gäller för bussresor med stads- och lokalbuss som längre bussresor.

Klaga på bussbolaget

Om du tycker att bussbolagets ersättning och villkor är oskäliga kan du anmäla detta till Konsumentverket. Om du inte får ut ersättningen du har rätt till enligt bolagets villkor kan du anmäla detta till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Paketresor

Om din bussresa är en del av en paketresa gäller annan lagstiftning. Om du till exempel köper bussresan tillsammans med en övernattning är det en paketresa.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar