Ändringar före resan

Om du har ett avtal med arrangören och arrangören vill ändra på resans innehåll måste det stå i avtalet att det är tillåtet. Men ändringarna kan ge dig rätt att avstå från resan eller få ekonomisk kompensation.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Får arrangören ändra resan?

Researrangören får bara ändra på resan så att den blir sämre för dig om det finns inskrivet i avtalsvillkoren att arrangören får ändra resan. Om resan ändras kan du ha rätt att avstå resan och prisavdrag. Du kan även ha rätt till skadestånd.

Förändring av priset

Priset på resan får höjas om arrangören fått kostnadsökningar efter det att du betalade resan. Men priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresan. Exempel på saker som kan ge arrangören rätt att höja priset är ändringar i växelkurser, skatter, tullar och transportkostnader. Om arrangören fått minskade kostnader ska priset i stället sänkas för dig.

Din rätt att avstå resan

Om arrangören ändrar resan på ett sätt som får stor negativ betydelse för dig har du rätt att avstå resan. Det kan handla både om innehållet i resan och priset på resan.

Om arrangören tänker göra en ändring i resan ska du bli informerad så snart som möjligt. Du ska även få information om din rätt till att avstå från att genomföra resan om ändringen får stor negativ betydelse för dig.

Om du vill avstå resan måste du meddela arrangören inom rimlig tid.

Ersättningsresa eller pengarna tillbaka

Om du väljer att inte genomföra resan kan du välja att få tillbaka pengarna du har betalat för resan. Men du kan också välja att få en ersättningsresa om researrangören kan erbjuda det. Om ersättningsresan är av sämre kvalitet än resan du valde att inte göra har du rätt till ersättning för prisskillnaden på resorna.

Skadestånd

Om arrangören ändrar resan så mycket att du väljer att inte genomföra resan kan du ha rätt till skadestånd. Det kan till exempel vara för utlägg du har gjort som blir meningslösa i och med att du inte genomför resan. Du har inte rätt till skadestånd om resan ställs in på grund av att för få personer anmält sig till resan och ett visst antal resenärer var ett krav för att genomföra resan. Du har inte heller rätt till skadestånd om resan ställs in på grund av något utanför arrangörens kontroll.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar