Ångerrätt

När du som konsument handlar i en affär har du ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Returfrakten
Vid distansavtal: Om du ångrar köpet får du själv betala returportot. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten.

Ångerätt vid distansavtal

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor och tjänster på distans. Reglerna gäller när du handlar på Internet, postorder, TV-shop och telefon. Men kom ihåg att ångerrätten inte gäller för alla varor och tjänster.

När du köper något på distans har du inte samma möjlighet att granska det du köper som när du handlar i en butik. Därför har du möjlighet att inom 14 dagar ångra ditt köp. När du ångrar köpet ska du meddela säljaren att du ångrar köpet och lämna tillbaka det du har köpt till säljaren. Du ska meddela säljaren att du ångrar dig inom 14 dagar. Säljaren behöver inte bekräfta att du har ångrat köpet. Säljaren behöver inte heller ha fått tillbaka varan inom de 14 dagarna.

Information om ångerrätten före köp
Säljaren ska ge dig information om ångerrätten innan du köper en vara eller tjänst. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna utnyttja ångerrätten.

Information om ångerrätten efter köp
Efter köpet ska du återigen få information om ångerrätten. Du ska få informationen på ett varaktigt sätt, till exempel på papper eller i ett e-postmeddelande. Du ska också få information om vart du ska vända dig för att använda din ångerätt.

När börjar ångerrätten gälla?
Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan och återigen får information om din ångerrätt. Om du inte har fått information om ångerrätten före och efter köpet har du i stället ett års ångerrätt. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela säljaren. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten.

Undersöka varan
Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i så kallat väsentligt oförändrat skick. Ångerrätten gäller även om du har varit tvungen att förändra varan för att kunna undersöka den.

Returfrakten
När du ångrar ett köp ska du betala kostnaderna för returfrakten. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. Om du har köpt en vara efter att ha blivit uppringd via telefon ska dock säljaren stå för returfrakten. Tänk på att du ansvarar för varan till den når säljaren, det vill säga även under transporten.

Köpa tjänster
Ångerrätten gäller också när du köper tjänster på distans. Det kan exempelvis vara hantverkstjänster. Men lagen gäller även vissa finansiella tjänster som krediter, försäkringar och betaltjänster. Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel gäller ångerfristen från dagen då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts. Ångerrätten börjar dock aldrig gälla förrän du har fått den information som säljaren måste ge dig. När du köper finansiella tjänster ska du även ha fått avtalsvillkoren för att ångerfristen ska börja löpa.

Återbetalning
När du ångrar ett köp ska säljaren snarast betala tillbaka allt du har betalat, utom returfrakten, till dig. Säljaren måste alltid betala tillbaka inom 30 dagar.

När du inte har ångerrätt
Det är viktigt att komma ihåg att ångerrätten inte gäller för alla varor och tjänster. Det finns vissa undantag. För att undantagen ska gälla måste säljaren informera dig om dem både före och efter köp. När du till exempel köper följande varor och tjänster på distans har du inte ångerrätt.

  • inkvartering
  • transporter
  • servering, catering eller liknande
  • kultur-, idrottsevenemang eller liknande
  • livsmedel
  • tidningar
  • vadhållning
  • plomberade cd-skivor, datorprogram och liknande om plomberingen har brutits

Om en vara tillverkas speciellt efter dina önskemål, kan du och säljaren komma överens om att ångerrätten inte gäller. För andra varor har säljaren ingen rätt att förhandla bort ångerrätten.

Ångerätt vid hemförsäljning

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper något vid så kallad hemförsäljning, till exempel i ditt hem eller på en utflykt som en säljare har arrangerat.

När gäller ångerrätten?
Reglerna om hemförsäljning gäller om du köper en vara eller träffar avtal om en tjänst i ditt eget hem eller på en utflykt som en säljare har arrangerat. Reglerna gäller även för så kallade home parties och om du köper något på din arbetsplats, på en tågresa eller något annat ställe där du kan ha svårt att komma undan en försäljare. Reglerna gäller däremot inte för gatuförsäljning, till exempel på en gågata eller i ett köpcentrum.

Ångerrätten vid hemförsäljning är 14 dagar. Men om du ingår ett avtal om en livförsäkring har du längre tid på dig att ångra dig, 30 dagar.

Din rätt till information
När du ingår ett hemförsäljningsavtal ska säljaren ge dig en handling med information om din ångerrätt, samt namn och adress dit du ska vända dig om du ångrar dig. Du ska skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att du har fått den. Med informationshandlingen ska du också få en ångerblankett som du kan använda om du ångrar dig.

När börjar ångerrätten gälla?
Ångerfristen börjar inte löpa förrän du har fått ett exemplar av informations-handlingen och ångerblanketten.

Undersöka varan
Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i så kallat väsentligt oförändrat skick. Ångerrätten gäller även om du har varit tvungen att förändra varan för att kunna undersöka den.

Skicka tillbaka varan
Om du har tagit emot varan eller materialet (exempelvis byggmaterial om du beställt en hantverkstjänst, eller en dosa för banktjänster på Internet om du beställt en banktjänst) vid ett hembesök måste du hålla varan eller materialet tillgängligt så att säljaren kan hämta det hos dig. Om du fick varan eller materialet senare är det din skyldighet att skicka tillbaka varan till säljaren. Du har då rätt att få ersättning för skäliga returkostnader.

Återbetalning
När du ångrar ett köp ska säljaren snarast betala tillbaka allt du har betalat till dig. Säljaren måste alltid betala tillbaka inom 30 dagar.

När du inte har ångerrätt
Det finns en del undantag när reglerna om hemförsäljning inte gäller, till exempel

  • om det du har köpt sammanlagt kostar mindre än 300 kronor
  • om avtalet ingås vid ett hembesök som ägt rum på ditt initiativ

Källa: Konsumentverket 2011-12-05

 

Lämna en kommentar