Arbetare (SAF-LO)

Är du privatanställd arbetare omfattas du av en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Denna pension är premiebestämd, vilket innebär att du själv väljer hur hela din pensionspremie ska placeras. Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent (år 2012) av din lön.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider. Men då blir din egen pension lägre.

Den pensionspremie som arbetsgivaren betalar in för din räkning betalas in till valcentralen Fora, som ser till att din pensionspremie skickas till det försäkringsbolag du har valt. Har du inte valt något försäkringsbolag placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och familjeskydd i försäkringsbolaget AMF.

För Avtalspension SAF-LO började nya villkor att gälla 2008. Startåldern för att tjäna in pensionsrätt höjdes från 21 till 25 år. Mellan 2008 och 2012 har premien som arbetsgivaren betalar in höjts stegvis, från 3,9 procent till 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För årslön som överstiger 7,5 inkomstbas-belopp (409 500 kr år 2012) har också en stegvis höjning skett från 6 procent upp till 30 procent år 2012.

Från den 1 januari 2009 är det nya bolag som är valbara på SAF-LO-området . Vid nyval eller omval kan du endast välja bland dessa bolag.

För avtal tecknade före den 1 januari 2009 avsätts inte nya pensionspremier. Dessa försäkringar är satta i fribrev.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar