Privatanställd tjänsteman (ITP)

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension. ITP är uppdelad i ITP 1 och ITP 2 (ITPK).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

ITP 1 – född 1979 eller senare

Är du privatanställd tjänsteman född 1979 eller senare omfattas du av ITP 1. Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare betala in pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. I ITP 1 måste du dock placera minst 50 procent i en traditionellt förvaltad försäkring. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Den pensionspremie som arbetsgivaren betalar in för din räkning, betalas in till valcentralen Collectum. Valcentralen administrerar pensionspremien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort ett val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Har du en årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (409 500 kr) betalar arbetsgivaren 30 procent på lön utöver denna nivå.

ITP 1 är en helt premiebestämd pension, där du får placera hela pensions-premien själv. Det ingår alltså inte alls någon förmånsbestämd pension i ITP 1.

I vissa fall kan du omfattas av ITP 1 även om du är född 1978 eller tidigare. Förutsättningen är då att ditt företag tillämpar ITP 1 för alla tjänstemän oavsett ålder.

ITP 2 – född 1978 eller tidigare

Är du privatanställd tjänsteman född 1978 eller tidigare omfattas du av en kompletterande pension ITP 2 (ITPK). Från det att du fyller 28 år, börjar din arbetsgivare betala in en pensionspremie motsvarande 2 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Den pensionspremie som arbetsgivaren betalar in för din räkning, betalas in till valcentralen Collectum. Valcentralen administrerar pensionspremien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort ett val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Arbetsgivaren betalar även premie för en förmånsbestämd pension för dig. Det innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av slutlönen. Den förmånsbestämda pensionen kan du som försäkrad inte placera själv.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar