Statligt anställd (PA 03)

Är du statligt anställd omfattas du av PA 03, och får själv placera en del av premierna för tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar från det du är 23 år en pensionspremie motsvarande 2,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras. Från 1 januari 2011 gäller nya bolag och avgifter i PA 03.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Premierna betalas till en valcentral – som för PA 03 är Statens tjänstepensionsverk. Valcentralen administrerar valen. Har du inte gjort ett val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget Kåpan Pensioner.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Arbetsgivaren betalar även en premie på motsvarande 2 procent av din lön till ”Kåpan Tjänste” från det att du är 23 år. Kåpan Tjänste är en kompletterande ålderspension. Du placerar inte själv premierna för denna del av tjänstepensionen.

Beroende på din ålder och lön kan du också omfattas av en förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda pensionen kan du som försäkrad inte placera själv.

Från 1 januari 2011 har avgifterna hos de valbara bolagen inom PA 03 sänkts. Majoriteten av de försäkrade behöver inte göra något omval av försäkringsbolag, då de lägre avgifterna gäller automatiskt de nya premierna. Det är det upp till varje bolag att avgöra om de lägre avgifterna också ska omfatta tidigare tecknade försäkringar.

Fr.o.m. 2011 är inte Arkitekternas Pensionskassa, och traditionell förvaltning i SEB Trygg Liv och Handelsbanken Liv längre valbara bolag. Försäkrade i Arkitekternas Pensionskassa måste göra ett omval till ett annat bolag, medan försäkrade i SEB Trygg Liv och Handelsbanken Liv blir överflyttade till deras fondförsäkringsalternativ (entréfond).

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar