Kommun/Landsting KAP-KL m.fl.

Är du anställd inom kommun, landsting, kommunal-/kommunförbund eller kommunala företag omfattas du av KAP-KL. Arbetsgivaren betalar från det du är 21 år en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp som du själv får placera. Har du fyllt 28 år och har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren även en premie till en förmånsbestämd ålderspension, som du själv inte kan placera.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Från den 1 januari 2012 är det nya försäkringsbolag som är valbara inom KAP-KL. Har du sedan tidigare ett bolag som inte är valbart från 2012, läggs den försäkring i s k fribrev. (För traditionellt förvaltad försäkring är dessa bolag, Arkitekternas Pensionskassa, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Skandia. Även fondförsäkring i Skandia omfattas)

För kommande premier måste du välja något av de nu valbara bolagen. Om du inte gör något val hamnar premierna i ickevalsalternativet som är traditionellt förvaltad försäkring i KPA.

Det är upp till varje valbart bolag att avgöra om de lägre avgifterna redan från årsskiftet 2011/2012 också ska omfatta tidigare sparat pensionskapital, samt om flytträtt ska erbjudas. Från 1 januari 2014 ska dock alla bolag införa de nya lägre avgifterna på allt pensionskapital, samt att obligatorisk flytträtt införs.

Valcentraler för KAP-KL är Pensionsvalet, Valcentralen(Skandikon Administration AB) och Electum. Det är valcentralen som administrerar valen.

PA-KFS 09 – född 1954 eller senare

Är du anställda inom ett kommunalt företag och är födda 1954 eller senare omfattas från 1 januari 2009 av PA-KFS 09. Arbetsgivaren betalar från det att du är 25 år in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller efterlevandepension som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Premierna till den valbara delen betalas till en valcentral – som för PA-KFS 09 är Pensionsvalet. Valcentralen administrerar valen. Har du inte gjort ett val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd i försäkringsbolaget Alecta.

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie som motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (409 500 kr), och 30% på lön därutöver.

Tjänstepensionen i PA-KFS 09 är helt premiebestämd, vilket innebär att du själv väljer hur hela din pensionspremie ska placeras.

Är du född under något av åren 1954-1980, och är med i övergången från pensionsavtalet Gamla PA-KFS till PA-KFS 09 omfattas du av övergångsbestämmelser, vilket innebär att arbetsgivaren betalar en högre premie för dig. Beroende på ditt födelseår är premien 4,6 till 7,1 procent av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på överskjutande lönedel från 30 till 42,5 procent. Ju äldre du är desto högre är din premie inom intervallet.

Arbetstagare födda 1953 och tidigare samt anställda som den 1 januari 2009 har sjukpenning, sjukersättning, eller aktivitetsersättning fortsätter däremot att omfattas av Gamla PA-KFS.

Gamla PA-KFS -född 1953 el tidigare

Är du anställd inom ett kommunalt företag och född 1953 eller tidigare omfattas du av Gamla PA-KFS. Arbetsgivaren betalar från det att du är 28 år in en pensionspremie motsvarande 1,5 procent av din lön till en kompletterande ålderspension. Du får själv välja hur dina pengar placeras.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller efterlevandepension som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Premierna betalas till en valcentral – som för Gamla PA–KFS är Pensionsvalet. Det är valcentralen som administrerar valen. Har du inte gjort ett val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget KPA Pensionsförsäkring AB.

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie som motsvarar 1,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (409 500 kr år 2012). Arbetsgivaren betalar även premie för en förmånsbestämd pension för dig. Det innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av slutlönen. Den förmånsbestämda pensionen kan du som försäkrad inte kan placera själv.

Även anställda som vid årsskiftet 2008/2009 hade sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas av Gamla PA-KFS.

Observera att om du tillhör Gamla PA-KFS och vill göra ett nyval/omval till ett annat försäkringsbolag kan du endast välja de bolag som är valbara inom PA-KFS 09.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar