Avbeställning av resa

Om du behöver avboka en resa ska du kontrollera om du omfattas av en avbeställningsförsäkring. En avbeställningsförsäkring kan exempelvis ingå om du har tecknat ett resetillägg till din hemförsäkring eller om du har betalat resan med kort.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om du avbeställer resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall ska du skaffa ett läkarintyg. Läkarintyget bör innehålla uppgift om diagnos och datum för första behandling eller undersökning. Dessutom bör läkarintyget även innefatta datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för att läkarens beslut att avråda dig från att resa.

Om du måste avboka din resa för att en brand, inbrott eller annan väsentlig egendomsskada i bostaden har inträffat krävs oftast polisanmälan eller intyg från det försäkringsbolag, som ersätter skadan.

Avbeställningsskyddet gäller inte om du var sjuk redan när resan bokades. Vissa försäkringsbolag ersätter dock en akut försämring som du inte hade anledning att räkna med. Andra kan ersätta vid en kronisk sjukdom eller infektionstillstånd om du varit symtom- eller besvärsfri i exempelvis 6 månader före bokningstillfället. En avbeställningsförsäkring täcker som regel inte en resa som bokas trots att en läkare avråder dig från att resa.

Du får ingen ersättning för kostnader som uppkommer på grund av att du dröjer med avbokningen. Se därför till att du avbokar din resa så snart du kan.

Kostnader som kan återbetalas från reseföretag eller transportbolag ersätts inte. Dessa kostnader får du själv kräva av företaget.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar