Sjuk eller skadad utomlands

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka utomlands ska du se till att få ett läkarintyg där läkarens samtliga ordinationer framgår. Läkarintyg är oftast helt avgörande för om du kan få ersättning ersättning från din reseförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Reseförsäkringar betalar endast för kostnader som inte var förväntade vid avresan. Du kan alltså inte få ersättning för pågående vård. Men du kan få ersättning för en försämring som du inte hade anledning att räkna med innan du reste.

Har du någon sjukdom och är osäker på om du kan åka, kontakta din läkare. Om läkaren anser att du kan resa är det bra om du kan få ett intyg på det. Då är det lättare att visa att de försämringar som uppstått var oförutsedda och inte berodde på ett tidigare vårdbehov.

Om du på utlandsresan av en läkare ordineras vila så ska du kräva ett läkarintyg. Av intyget bör det framgå varför du har ordineras vila och antalet sjukdagar.

Om du blir sjuk eller skadad utomlands och är i behov av akut hjälp ska du kontakta försäkringsbolagets larmcentral (se i försäkringsvillkoret). Om du behöver resa hem i förväg måste alltid ditt försäkringsbolag godkänna din hemresa innan du åker.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar