Barnförsäkring – medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Medicinsk invaliditet – barn

Ersättningen betalas ut med ett engångsbelopp. Det kan dröja länge innan ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas ut för barn. Eftersom barn utvecklas mycket i unga år kan det ta tid innan barnets tillstånd blivit stationärt. I vissa fall får du vänta ända tills barnet når vuxen ålder. Det är dessutom vanligt att det i försäkringsvillkoret anges att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att sjukdomen uppkom eller olycksfallet inträffade.

Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Trots att gemensamt tabellverk finns kanske inte bolagens bedömning av invaliditetsgraden blir exakt densamma. För vissa typer av skador finns utrymme för bolagen att göra en bedömning av funktionsnedsättningen exempelvis varierar graden av invaliditet för astma mellan 0-20 % beroende på om den bedöms som lindrig, måttlig eller svår.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ersättningsnivån för medicinsk invaliditet är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Om försäkringsbeloppet till exempel är 1 200 000 blir ersättningen vid 10% invaliditet 120 000 kr. Vid invaliditetsgrad över 20% ger många bolag en tilläggsersättning som ger en högre ersättning.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar