Belåningsgrad

Det är långivaren som avgör hur mycket du får låna med bostaden som säkerhet. Man talar om bostadens belåningsgrad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Belåningsgrad

De flesta långivare i Sverige tillämpar i dag en belåningsgrad för bottenlån på upp till 75-85 procent av bostadens värde. I de fall då bottenlånen uppgår till 75-80 procent erbjuder långivarna oftast topplån på överstigande del upp till 85 procent. Vissa långivare erbjuder blancolån för lån över 85 procent av bostadens värde. Blancolån innebär att bostaden inte står som säkerhet, och sådana lån har därför högre ränta än bottenlån och topplån.

För att räkna ut hur mycket du får låna med bostaden som säkerhet måste du först räkna ut bostadens belåningsvärde. Det är det lägsta beloppet av köpesumman och värderingen. Anta att du betalar 1 miljon kronor för en bostad som är värderad till 800 000 kronor. Belåningsvärdet är då 800 000 kronor. Om långivaren tillåter belåningsgrad på 75 procent av belåningsvärdet är det möjligt att låna 600 000 kronor (75 procent av 800 000 kr) med bostaden som säkerhet.

Gränsen på 85 procent av bostadens värde beror på ”bolånetaket”. Enligt ett allmänt råd från Finansinspektionen bör ett bostadslån, med bostaden som säkerhet, inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde då lånet lämnas. Bolånetaket gäller för nya lån efter den 1 oktober 2010. Om du utökar ett lån som du hade innan bestämmelsen började gälla anses det också som ett nytt lån. Som nytt lån räknas dessutom så kallat säkerhetsbyte. Säkerhetsbyte innebär att du köper en ny bostad, behåller ditt gamla lån i samma bank, men byter säkerhet för lånet (sätter den nya bostaden i pant för lånet i stället för den gamla). Det är inte säkert att banken går med på att göra ett säkerhetsbyte.

Men om du däremot har kvar din bostad och flyttar över lånet till en ny bank, så räknas det enligt Finansinspektionen inte som ett nytt lån, eftersom bolånetaket då skulle innebära inlåsningseffekter på marknaden. Det betyder att om du exempelvis har ett tidigare lån med 90 procent belåning och flyttar lånet till en ny bank, så kan den nya banken bevilja samma belåningsgrad.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar