Besiktning

Innan du flyttar in i en hyreslägenhet bör den besiktigas. De skador som eventuellt redan finns där ska dokumenteras. Det är viktigt att du som ny hyresgäst får ett protokoll från besiktningen för att kunna visa vilka skador som fanns vid inflyttningen och slippa betala för dem när du flyttar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Besiktning av hyreslägenhet

Protokollet ska ange vilket skick det är på tapeter, målning, tak och golv, utrustning i kök, toalett och badrum och så vidare. Vid besiktningen avgörs vad som ska åtgärdas på en gång eller enligt den långsiktiga underhållsplan som bör finnas för fastigheten.

Ibland händer det att besiktningsmannen missar att föra in skador i protokollet. Därför kan det vara en god idé att vara uppmärksam på det när du flyttar in. Hittar du skador som inte finns med i protokollet, skriv dem på en lista och be hyresvärden att lägga till dem till protokollet. Det kan spara tid och tråkiga diskussioner när du flyttar ut.

Normalt slitage – okej

Ett visst slitage blir det på lägenheten under boendetiden – så kallat normalt slitage. Det ska inte hyresgästen stå för. Men övriga skador som uppstått kan hyresvärden ha rätt att ta betalt för. Att det är ritat på väggarna till exempel är inte normalt slitage och hyresvärden har rätt att ta ut ersättning för omtapetsering. Då ska det göras åldersavdrag så hyresgästen inte behöver betala för den standardförbättring som blir med helt nya tapeter. Om hyresvärden har en underhållsplan att byta tapeter vart tolfte år, och tapeterna på de ritade väggarna är fem år gamla så ska hyresgästen ersätta sju tolftedelar av kostnaden.

Hyresnämnden kan medla

Kan inte värden och hyresgästen komma överens om eventuellt skadestånd för onormalt slitage, får värden vända sig till tingsrätten och bevisa vad hyresgästen ska betala. Hyresgästen kan vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan bara medla, inte besluta, i den här typen av ärenden.

Däremot kan hyresnämnden avgöra frågan om värden begär skadestånd för hyresgästens dåliga renovering eller skadegörelse som har lett till att bruksvärdet sänkts – alltså har gjort att lägenheten är värd mindre.

Besiktiga i god tid innan du flyttar ut

Det kan vara en god idé att be hyresvärden komma och besiktiga lägenheten i god tid innan du ska flytta ut. Om det är skador som är mer än normalt slitage, eller en renovering som inte anses vara fackmannamässigt gjord så finns det då möjligheter för dig att själv åtgärda felen. Om du inte kan, vill eller hinner göra det själv får hyresvärden återställa lägenheten på din bekostnad.

Källa: Konsumentverket, Feb 2012

Lämna en kommentar