Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en hyreslägenhet varierar beroende på vilket hyresavtal du har och vad du har kommit överens hyresvärden om. Om er överenskommelse skiljer sig mot den uppsägningstid som hyreslagen medger, gäller det som är till fördel för dig som hyresgäst.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uppsägningstiden för hyreslägenhet varierar

När du som hyresgäst vill flytta ut ur lägenheten ska den vanligtvis sägas upp. Om du hyrt den i högst tre månader kan du säga upp den muntligt, men tänk på att du ska kunna bevisa att du faktiskt har sagt upp den om du och värden har olika åsikter vid ett senare tillfälle. Därför är det bäst att säga upp bostaden skriftligt.

När du ska ta reda på vilken uppsägningstid du har ska du först titta efter om ditt hyresavtal är tecknat för en bestämd tid eller om det gäller tillsvidare.

Tillsvidarekontrakt

Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid för ett tillsvidarekontrakt. Tre månaders uppsägningstid gäller även om du inte hunnit flytta in. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om du säger upp lägenheten den 15 maj så blir din uppsägningstid juni, juli och augusti.

Tidsbestämt hyresavtal

För ett hyresavtal med bestämd tid beror uppsägningstiden på hur länge hyresavtalet gäller:

  • en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor.
  • en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader.
  • tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Om hyresgästen har avlidit får dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Möblerat rum

Om du hyr möblerat rum kortare tid än nio månader har du vid uppsägning sämre rättigheter än den som hyr lägenhet. Hyr du rum i samma lägenhet som uthyraren själv bor i, är du skyldig att flytta vid uppsägning med viss uppsägningstid.

Fördel för hyresgästen gäller

Om det avtalats om annat än vad hyreslagen medger gäller det som är till fördel för dig som hyresgäst. Till exempel så säger hyreslagen att det på ett tillsvidarekontrakt ska vara tre månaders uppsägningstid. Om det i avtalet står att det ska vara en månad så gäller det när hyresgästen säger upp lägenheten, men hyresvärden har tre månaders uppsägningstid. Om det i avtalet står sex månaders uppsägningstid så gäller bara tre månader för hyresgästen, men hyresvärden har sex månader. Vill hyresgästen flytta tidigare ska hyran ändå betalas om inte hyresvärden går med på en kortare tid.

För dödsbon är uppsägningstiden en månad om lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.

Källa: Konsumentverket, Feb 2012

Lämna en kommentar