Betal- och kreditkort

Betal- och kreditkort är kontokort som har det gemensamt att när du betalar med kortet handlar du på kredit. Skillnaden är att med betalkort så läggs allt på en faktura, som du betalar när kreditperioden är slut, medan när du betalar med kreditkort så dras pengarna från ett skuldkonto som löper med ränta. Idag är många kontokort en blandning mellan betal- och kreditkort.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Betal- och kreditkort

Betal- och kreditkort ges ut av både banker och andra kortutgivare. De som bankerna ger ut är ofta anslutna till VISAs eller Mastercards betalsystem. Andra kortutgivare än banker ger ut betalkort, de mest välkända är American Express och Diners card.

En väsentlig skillnad mellan debetkort (bankkort) och betal- och kreditkort är att de senare faller in under konsumentkreditlagens regler. Det innebär att om du gör ett kreditköp med betal- och kreditkort så har kreditgivaren ett solidariskt ansvar med säljaren. Du kan alltså göra samma invändningar mot kreditgivarens krav på betalning, som du kan göra mot säljaren.

För alla betal- och kreditkort gäller krav på kreditprövning.. När du ingått avtalet ska du få en skriftlig dokumentation som redovisar innehållet i ditt kortavtal. Du ska också få regelbundna kontoutdrag.

Har du ett kort med längre kredittid än 3 månader ska du dessutom, innan du ingår kortavtalet, få skriftlig förhandsinformation om viktiga villkor, om hur stort kreditutrymmet är och om räntor och avgifter med mera i ett standardiserat formulär. Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar efter att du fått den skriftliga dokumentationen och dokumentationen ska vara mer utförlig än om du har ett betalkort.

Betala med kort på Internet

Många konsumenter vill inte använda sitt kort för att betala på Internet. De är rädda för att råka ut för olika typer av kortbedrägerier.

De som har råkat ut för bedrägerier på Internet har i de allra flesta fall på något sätt förlorat sin kortinformation och i allmänhet har det inte skett på internet utan vid ett vanligt kortköp. Därefter har den som olovligen fått tag i kortinformationen använt den vid köp på Internet.

Detta har inget att göra med din säkerhet när du själv använder kortet för inköp på Internet.

Vissa banker har utvecklat egna tjänster för kortbetalningar över Internet för att försvåra stöld av kortinformation och öka tryggheten för kortinnehavaren. Kontrollera med din bank ifall de erbjuder någon sådan lösning. Jämför gärna de olika bankernas säkerhetsmetoder för att hitta en som passar dig.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar