Betalningsanmärkning och misskötsel

Om borgenären får rätt av Kronofogden eller i domstol får du en betalningsanmärkning. Det innebär att din underlåtelse att betala blir antecknad i de register som används vid kreditupplysning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Betalningsanmärkning och misskötsel

Uppgifterna står kvar i kreditupplysningsregistret i tre år även om skulden betalas. Registret är tillgängligt för banker, andra långivare, hyresvärdar, telefonoperatörer och andra som har ett legitimt behov av informationen i sin verksamhet.

I kreditupplysningsregistret finns också uppgift om missbrukat konto och misskötta krediter. Uppgifter om missbrukat konto gäller konto som banken avslutat på grund av att du övertrasseringat kontot upprepade gånger.

Uppgifter om misskött kredit gäller kredit där hela skulden har förfallit utan att du betalat. För att du ska få notering om misskött kredit ska långivaren också ha lyft ut skulden ur sin ordinarie bokföring eller utfört annan motsvarande åtgärd, det vill säga på något sätt markerat skulden som en kreditförlust.

Uppgifterna om missbrukat konto och misskött kredit finns kvar i registret i tre år från den dag då banken avslutade kontot respektive krediten sades upp. Om lånet är en kontokredit finns uppgifter kvar i registret i två år från den dag då långivaren sade upp kreditavtalet. Uppgifterna är bara tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar