Kostnader

Borgenären har rätt att få ersättning av dig för de kostnader denne har i samband med indrivning, inkasso samt förfarande hos Kronofogden och domstol.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kostnader

Du kan bli ersättningsskyldig för följande kostnader:

  1. Betalningspåminnelse, om den avgiften är avtalad i det ursprungliga avtalet (för närvarande 50 kr).
  2. Inkassokrav, om kravet är utformat enligt inkassolagens regler och har lämnats eller skickats till kredittagaren (för närvarande 160 kr).
  3. Amorteringsplan, om planen är skriftlig och omfattar hela din återstående skuld och har gjorts upp i samråd med dig och lämnats eller skickats till dig (för närvarande 150 kr).

Borgenären har dessutom rätt att ta ut avgifter som exempelvis aviserings- och förseningsavgift om det har avtalats i det ursprungliga avtalet. Förutom detta har borgenären också rätt till ersättning för annat som denne behövt göra för att tillvara sin rätt. Du kan också, om du förlorar en rättsprocess i domstol, bli tvungen att betala borgenärens rättegångskostnader.

Reglerna är tvingande till din fördel. Det innebär att borgenären inte får utöka sin rätt till ersättning.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar