Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt, men kan också tas för att bekosta en renovering av bostaden. När du tar ett bolån vill långivaren ha en säkerhet/pant i bostaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bolån

För de flesta av oss är ett bostadsköp den största investeringen som vi någonsin gör och de allra flesta måste låna till köpesumman. Det är främst banker och hypoteksbolag som lämnar bolån. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett lån.

Din betalningsförmåga avgör hur mycket pengar du får låna. När du räknar på kostnaden för lånet får du inte glömma att det kan kosta stora belopp att ta ut pantbrev och lagfart i fastigheten.

Finansinspektionen har beslutat om ett allmänt råd för lån med bostaden som pant. Det innebär att lånen tillsammans inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde vid lämnande av lånet. Begränsningen gäller nya lån eller utökning av befintliga lån med säkerhet i bostad. Reglerna började gälla den 1 oktober 2010.

Svenska Bankföreningen rekommenderar sina medlemsbanker att ställa krav på att bolånekunderna amorterar på den del av lånen som överstiger 75 procent av bostadens värde. Rekommendationen gäller nya lån från den 22 december 2010.

Topplån dyrare än bottenlån eftersom långivaren inte har lika god säkerhet för topplånet.

Ränteskillnadsersättning. Om du har ett bolån med bunden ränta som du vill lösa innan bindningstiden går ut, har långivaren rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå för att du löser i förtid. Det är en schablonersättning.

Fast eller rörlig ränta? Det går inte att i förväg veta vad som blir billigast! Rörlig ränta har historiskt sett ofta varit billigare i genomsnitt över en längre tid, men det finns en risk att räntan under vissa perioder kan bli hög. Är det viktigt att veta exakt hur stor räntekostnaden blir så finns det skäl att välja bunden ränta.

Några saker att tänka på vid val mellan rörlig eller bunden ränta:

  • Rörlig ränta:
    Numera erbjuds inte helt rörlig ränta utan den kortaste bindningstiden brukar vara 3 månader, men den räntan kallas ofta rörlig. Den ger störst frihet, men kan variera mycket och periodvis bli hög. Har du rörlig ränta kan du när som helst välja att binda räntan.
  • Bunden ränta:
    Ofta dyrare än rörlig ränta, men inte alltid. Du vet i förväg precis hur stor räntekostnaden blir i din budget. Tänk på att du kan få betala ersättning till banken om du behöver lösa lånet i förtid av någon anledning, exempelvis om du byter bostad. När bindningstiden upphör måste du meddela banken i god tid om du vill ändra till någon annan bindningstid. Gör du inte det har banken rätt att binda om lånet på en ny lika lång tid (till den räntesats som då är aktuell).
  • Ett klassiskt råd är att dela upp lånet i olika bindningstider, t.ex. en rörlig del och en eller ett par delar med längre tider. Då undviker du risken att räntekostnaden för hela lånet förändras kraftigt på en gång. Men tänk på att olika bindningstider kan innebära en inlåsningseffekt om du skulle vilja byta bank, eftersom det inte är säkert att du kan flytta bara en del av ett lån. I så fall får du antingen betala ersättning för förtidslösen eller invänta att alla bindningstider löper ut. Har du till exempel en del med 2-årig bindningstid och en del på 5 år så tar det 10 år tills båda löper ut samtidigt.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar