Bygga nytt

Det finns en mängd parametrar att ha med i beräkningen när du bygger nytt hus. Se till att ha en genomarbetad kostnadskalkyl innan du påbörjar arbetet och använd dig av experthjälp för att göra riktiga beräkningar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad får nybygget kosta?

När du ska bygga hus från grunden är det mycket som ska med i kostnadskalkylen. Det viktigaste är att du lägger tid på ett genomarbetat förslag, oavsett hur mycket av arbetet du har tänkt utföra själv. Såväl konsumentvägledare som din bank kan hjälpa dig att göra en hushållsbudget för vad du har råd med för boende. Kostnadskalkylen för huset bör göras av en sakkunnig.

Tomt och mark en stor kostnad

Köpeskillingen för tomten är den första större utgiften. Till det kommer till exempel avgifter för att ansluta vatten, avlopp, el, telefon och eventuell gatukostnadsersättning.

Förändringar på tomten

Din tomt eller mark ska efter inköp eventuellt bearbetas för att kunna bebyggas. Det kan innebära kostnader för rivning av tidigare byggnad, markarbeten och utvändiga VA-arbeten.

Den största utgiften

Byggkostnaderna är sannolikt den största utgiftsposten. Här ska du räkna in alla kostnader för projektering, arbete och material för bygge och installationer som ventilation och el samt för komplementbyggnader som exempelvis garage och markarbeten för att färdigställa tomten.

Byggherrekostnader

Som byggherre ska du utöver själva bygg- och tomtkostnaderna räkna in ett antal kostnader. Bland dessa finns lagfartskostnad, pantbrev, bygglov, försäkringar med mera.

Lån av pengar

Om du behöver låna pengar för att genomföra ditt byggande kan du vända dig till en bank för att få reda på möjligheterna för dig att få ett lån. Tänk på att lån förekommer både i rörlig och bunden form och att räntesatser kan pendla. Var därför noga med att inte låna större belopp än att du har en marginal som tål ränteförändringar. För att finansiera mer omfattande byggen ger banken dig ett byggnadskreditiv för löpande utgifter under byggtiden, vilket sedan ombildas till ett lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar