Checklista – rådgivning

Ska du träffa en rådgivare för att få råd om hur du ska placera dina pengar, kan det vara bra att känna till de skyddsregler som finns. Får du rådgivning via internet, är det samma regler som gäller.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Tanken med skyddsreglerna är framförallt att du ska få råd om sådana placeringar som är lämpliga för dig utifrån dina ekonomiska förutsättningar och behov.
 

Kontrollera företaget

Kontrollera att företaget finns i Finansinspektionens företagsregister. Där kan du se vilka tillstånd företaget har. I vissa fall kan du också se vilka rådgivare som finns anställda i bolaget. Hittar du inte företaget eller rådgivarens namn i företagsregistret, kan det vara en signal om att företaget inte lämnar rådgivning utan endast säljer och/eller marknadsför finansiella produkter. Rådgivningsreglerna gäller då inte.
 

Rådgivare eller säljare?

Kontrollera att personen du träffar är rådgivare och att han/hon därmed avser att lämna råd om placeringar som kan anses vara lämpliga för dig. Vissa bolags representanter lämnar ingen rådgivning utan säljer/marknadsför bara produkter. Fråga vad som gäller!
 

Bättre skydd vid rådgivning

Vid rådgivning gör rådgivaren en bedömning av vilka placeringar som är lämpliga för dig bland annat utifrån din ekonomiska situation och den risk du är beredd att ta. Vid försäljning och marknadsföring är placeringsbeslutet däremot helt och hållet ditt eget.
 

Oberoende rådgivning?

Det finns två grupper av rådgivare, oberoende rådgivare och rådgivare som inte får kalla sig oberoende. En oberoende rådgivare får inte lämna råd om eller sälja sina egna produkter. En oberoende rådgivare får inte heller ta emot och behålla ersättning (provision) från bolagen vars produkter han lämnar råd om.

Är rådgivaren du träffar inte oberoende, ska du få information om det.
 

Se till att du förstår placeringen

Se till att du förstår placeringen du gör. Förstår du inte informationen du får, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, så ställ frågor tills du känner dig nöjd. Boka in fler besök hos rådgivaren om du känner att det behövs eller rådfråga ytterligare någon kunnig person innan du bestämmer dig.
 

Ha inte bråttom

En teckningsanmälan och andra avtal som du skriver under är bindande. Det finns sällan någon ångerrätt. Läs därför igenom all skriftlig information du får och tänk efter noga innan du skriver under.
 

Se till att få kopia av dokumentationen

All rådgivning ska dokumenteras. Du ska få rådgivningsdokumentationen innan du gör den investering som du har blivit rekommenderad. Får du ingen dokumentation så fråga efter den  Får du investeringsrådgivning på distans, till exempel över telefon, är det ok att du får dokumentationen i efterhand om du godkänner det. Läs igenom dokumentationen noga och kontrollera att det som står där stämmer. Av dokumentationen ska det bland annat framgå varför rådgivaren anser att den rekommenderade investeringen är lämplig för just dig. Saknas något eller är något fel så begär att dokumentationen rättas. Dokumentationen kan vara viktig som bevismedel vid en eventuell tvist i framtiden. Det är därför viktigt att allt som står där är korrekt. Se till att du själv får en kopia och att du sparar den. 
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar