Rådgivarens kompetens

Det finns regler om vilka kunskaper en rådgivare ska ha. Bland annat ska rådgivaren ha kunskap om relevanta lagar, regler och vad god rådgivarsed innebär. Rådgivaren ska också ha kunskap om de finansiella produkter som är aktuella vid rådgivningen. Förutom det, ska rådgivaren också ha praktisk erfarenhet av rådgivning. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kunskapstest

Den som ska lämna råd måste göra ett kunskapstest med godkänt resultat. På så sätt säkerställs att rådgivaren verkligen har den kompetens som är nödvändig. Testet kan det finansiella företaget tillhandahålla själv, men då ska testet granskas av någon oberoende person.

Det krävs att rådgivarna uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt. Det test som rådgivaren genomgått räcker alltså inte för all framtid.

De flesta rådgivare gör ett test med frågor om regelverk, etik, placeringar och sparformer samt finansiell ekonomi som tagits fram av företaget SwedSec Licensiering AB.
 

Licensierad rådgivare

SwedSec

En rådgivare kan också bli licensierad hos bolaget SwedSec. För att få en sådan licens krävs att rådgivaren klarat SwedSecs test, är anställd i ett företag som är anslutet till SwedSec och att företaget intygar att sökanden är lämplig att inneha licens. Det krävs också att sökanden förbinder sig att följa SwedSecs regler.

Insuresec

Försäkringsförmedlare kan göra ett motsvarande test och blir då istället licensierade av företaget Insuresec.

På SwedSecs respektive Insuresecs webbplats kan du söka på licensierade rådgivare för att se om din rådgivare har en aktuell licens.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar