När gäller rådgivningsreglerna

Oavsett vem du får rådgivning av, finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen. Reglerna innebär bland annat att du ska få viss information i god tid innan du gör en investering som du har blivit rekommenderad av rådgivaren att göra.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Olika rådgivare – olika regler

Oberoende rådgivare – övriga rådgivare

Rådgivare som lämnar investeringsrådgivning kan delas in i två kategorier, ”oberoende” rådgivare som måste uppfylla vissa, uppställda krav för att få kalla sig oberoende och övriga rådgivare som alltså inte uppfyller kraven och därför inte heller får kalla sig för ”oberoende”.

Oberoende rådgivare

För att få kalla sig ”oberoende”, måste rådgivaren bland annat kunna göra en analys utifrån ett brett utbud av externa produkter, innan han lämnar en rekommendation om lämplig investering till dig. En oberoende rådgivare får inte heller lämna råd om eller rekommendera det egna företagets eller närstående företags produkter och får alltså inte ha sådana produkter i sitt sortiment.

En oberoende rådgivare får inte heller ta emot och behålla någon ersättning (så kallad provision) från företagen vars produkter rådgivaren lämnar råd om och säljer. Tar rådgivaren ändå emot sådan provision, ska provisionen vidarebefordras till dig.

Övriga rådgivare

Rådgivare som inte uppfyller de uppställda kraven och som alltså inte lämnar rådgivning på oberoende grund, får inte kalla sig för ”oberoende”.

Rådgivare som inte är oberoende får rekommendera och lämna råd om egna och närstående företags produkter. De behöver inte heller ha några externa produkter i sitt sortiment.

Rådgivare som inte är oberoende får också ta emot provisioner. Men en förutsättning för att kunna ta emot provision, är att du som kund då också får något mervärde. Det skulle exempelvis kunna vara att du får tillgång till verktyg för fondval eller något annat som höjer kvaliteten på tjänsten till dig.

 

Information

Innan du får investeringsrådgivning, ska du få viss information. Informationen skiljer sig åt beroende på om rådgivaren är ”oberoende” eller inte.

Information då rådgivning inte lämnas på oberoende grund

Är rådgivaren inte ”oberoende” ska du bland annat få information

  • om att rådgivaren inte är ”oberoende”
  • om sortimentet som rådgivaren lämnar råd om är begränsat till företagets egna och/eller närstående företags produkter
  • om riskerna med produkterna
  • om den eventuella provision som rådgivaren tar emot och
  • om rådgivaren löpande kommer att följa upp din investering

Information om rådgivaren är oberoende

Är rådgivaren däremot ”oberoende” ska du få information om bland annat

  • de finansiella produkter som företaget erbjuder
  • riskerna med produkterna och
  • om rådgivaren löpande kommer att följa upp din investering
     

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar