Rådgivning

Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och fond- och värdepappersbolag lämnar rådgivning om olika typer av finansiella placeringar. Oavsett vem du får rådgivning av, finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Reglerna gäller bara när du får individuella råd utifrån just dina behov och ekonomiska förutsättningar. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella placeringar omfattas däremot inte av skyddsreglerna som gäller för rådgivning.
 

Marknadsföring och försäljning faller utanför skyddsreglerna för rådgivning

Företaget ska tydligt skilja på vad som är rådgivning till dig respektive vad som är marknadsföring eller allmän information om en produkt. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om ett individuellt råd eller om mer generell information. Det kan också vara svårt att dra gränsen mellan rådgivning och ren försäljning. Är du osäker, så fråga!

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Rådgivningsreglerna gäller inte när:

• ett företag endast lämnar allmän information om finansiella placeringar
• företaget ger en allmän köprekommendation som företaget har vid ett visst tillfälle
• information lämnas i massmedia eller på annat sätt till en vid krets av personer.
 

Tillstånd för rådgivning

För att få lämna råd om finansiella placeringar krävs tillstånd från Finansinspektionen. Vilka företag som har tillstånd kan du se i Finansinspektionens företagsregister.

 

Oberoende rådgivare?

Man kan dela upp rådgivare i två grupper. Dels rådgivare som får kalla sig för ”oberoende rådgivare” dels rådgivare som inte får kalla sig för ”oberoende”.

En ”oberoende” rådgivare får bara lämnar rådgivning på oberoende grund och får inte heller rekommendera och lämna råd till dig om egna eller närstående företags produkter. En ”oberoende rådgivare” får inte heller ta emot och behålla någon ersättning (provision) från företag vars produkter man lämnar råd om.
 

Vilka typer av placeringar omfattas av skyddsreglerna?

Reglerna gäller placeringar i finansiella instrument som exempelvis aktier, fonder, strukturerade produkter och obligationer. Men även försäkringsbaserade investeringsprodukter, som exempelvis kapitalförsäkringar, omfattas.
 

Rådgivningen

Rådgivaren ska anpassa sina råd efter dina önskemål och behov och ska inte rekommendera något annat än vad som kan anses lämpligt för dig. För att kunna rekommendera en lämplig produkt ska rådgivaren göra en så kallad lämplighetsbedömning. Rådgivaren kommer därför att ställa ett antal frågor till dig, bland annat om din ekonomiska situation, ditt mål med investeringen och din riskvilja.  

Får du rådgivning via internet gäller samma skyddsregler som när du får individuell rådgivning vid ett personligt möte med en rådgivare.

Det finns också krav på att de företag som tar fram en finansiell produkt ska fastställa vilken kundgrupp produkten är anpassad för. När du får rådgivning ska rådgivaren också ta hänsyn till det.

Det är också viktigt att du själv förstår hur de rekommenderade produkterna fungerar och vilka risker som kan finnas att förlora hela eller delar av den summa som du investerar.

Får du ett råd att teckna ett paket av flera, kombinerade produkter, ska rådgivaren också ha gjort bedömningen att paketet som helhet är lämpligt för dig innan rådgivaren rekommenderar det.
 

Dokumentation av rådgivningen

Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. I dokumentationen ska det bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur länge du kan tänka dig att binda pengarna. I dokumentationen ska rådgivaren också lämna en förklaring till varför rådgivaren anser att den rekommenderade investeringen är lämplig för just dig.

Läs igenom dokumentet ordentligt och kontrollera att det som står där stämmer. Saknas det någon information eller ser du något som är fel, så begär att det rättas med en gång, så att dokumentationen blir korrekt.

Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Det är sällan bråttom att fatta ett beslut.
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar